Mikä on IT-ulkoistus ja mitä hyötyjä siitä on?

#
Arkisto

IT-tarpeet kehittyvät ja monimutkaistuvat jatkuvasti. Kaikkien IT-tarpeiden täyttäminen organisaation sisältä käsin on kallista ja vaatii toimiakseen joukon ammattilaisia.

Pienen IT-tiimin voi olla vaikeaa pysytellä ajan tasalla kaikesta uudesta; automatisoinnista, pilvipalveluista, itsepalvelun kehittämisestä sekä liiketoiminnan vaatimusten toteuttamisesta. Lisäksi usein huomataan, että IT-tarpeista tulee monimutkainen ja vaikeasti hallittava kokonaisuus, jolloin palveluiden ulkoistaminen on varteenotettava vaihtoehto.

IT-ulkoistuksella tarkoitetaan yleensä sitä, että IT-asioihin erikoistunut yritys ottaa kokonaisvastuun asiakkaan IT-ylläpidosta. IT-ulkoistus tuo käytännössä käyttöön useamman kuin yhden ihmisen osaamisen ja ammattitaidon. Ulkoistuksella yrityksenne saa käyttöönsä alan parhaimmat osaajat ja voitte itse keskittyä organisaationne ydintoimintoihin. Lisäksi ulkoistus jakaa riskin ja pitää huolen myös IT-ympäristön turvallisuudesta ja sen jatkuvasta kehityksestä. Ulkoistaminen antaa yritykselle pääsyn ajantasaiseen ja korkealaatuiseen teknologiaan sekä asiantuntemukseen.

Ulkoistamisen erilaiset tasot

IT-ympäristön ulkoistamisesta on olemassa erilaisia tasoja yrityksen koosta riippuen. Ulkoistusstrategioita ja -ratkaisuja on useita erilaisia, joten on tärkeää miettiä omalle yritykselle soveltuvin vaihtoehto. Tärkein kysymys onkin mitä haluatte ulkoistaa ja myös miksi.

Pienille yrityksille riittää usein laite- ja käyttäjätuki työasemille sekä sovelluksille. Sen sijaan suuremmissa yrityksissä IT-ulkoistuksen piiriin sisältyvät usein servereiden ja pilvipalveluiden hallinta, laitehankinnat, liiketoimintasovellusten hallinta, infrastruktuuri, mobiililaitteet, tietokoneet sekä erilaiset tukipalvelut.

Lisäksi etenkin isommissa yrityksissä on hyvä miettiä säännöllisin väliajoin yrityksen kehitystavoitteita ja niihin liittyviä IT-tarpeita, kuten onko pääsy yrityksen tietoihin hallittua, ja voiko tiedon käytön todentaa tarvittaessa jälkikäteen? Entä kuinka ja kenen toimesta esimerkiksi auditointi suoritetaan?

IT-ulkoistamisella toimintavarmuutta

IT-ulkoistamisen tasosta riippuen, voit saada yritykseesi oman IT-päällikön tai tietohallintojohtajan, joka viettää aikaa toimistollanne sovitun määrän viikossa tai kuukaudessa. IT-kumppaniksi kannattaa valita toimija, joka työskentelee puolueettomasti eikä ole esimerkiksi sidoksissa tiettyihin teleoperaattoreihin tai laitevalmistajiin.

IT-ulkoistaminen tuo tehokkuutta ja toimintavarmuutta, joka parantaa yrityksen toimintaa kauttaaltaan. IT-ulkoistusta tarjoavan yrityksen tulisi tarjota kokonaisvaltainen toimintamalli sekä selkeät vastuualueet. Lisäksi ennakoiva toimintatapa on IT-palveluiden ytimessä, jolloin mahdolliset ongelmat osataan taklata jo ennen niiden ilmaantumista. Palveluihin tulisi lisäksi sisältyä kattava dokumentaatio.

Onnistunut ulkoistaminen vähentää kustannuksia ja mahdollistaa keskittymisen varsinaisen liiketoiminnan kehittämiseen. Ulkoistamisella voit keskittää henkilöresurssit substanssiosaamiseen, missä hyöty on liiketoiminnassa suurin.

Ulkoistamisella voit edesauttaa myös uusien liiketoimintamallien syntymistä sekä vapauttaa aikaa ja luovuutta työntekijöiden käytettäväksi.

Ulkoistamisen hyötyjä:

– Kustannussäästöt ja prosessien yksinkertaistaminen
– Riskin hajauttaminen
– IT-työntekijöiden osaaminen ja kokemus
– Tehokkuutta ja kilpailukykyä
– Vähentää väärän investoinnin riskiä
– Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Mikäli olet epävarma oman yrityksesi IT:n tilasta tai kaipaisit ajatuksia seuraavista askeleista, niin otathan yhteyttä asiantuntijoihimme. Katso lisää täältä

Katso kaikki julkaisumme

Onnistu työssäsi ja kehitä yrityskulttuuriasi. Ymmärrämme liiketoimintaa monesta näkökulmasta ja tiedämme, miten palvelut pelaavat yhteen. Haluamme, että pärjäät kilpailijoitasi paremmin.

Kysy pois niin ei jää vaivaamaan

Laita viestiä meille ja homma etenee

Lisää tietoja
Vähennä tietoja
Mahtavaa! Viestisi on nyt matkalla meille.
Hitto! Jokin on pielessä. Yritä uudelleen tai soita meille +358 9 8862 7000