Mikä on ohjelmistointegraatio ja mihin sitä tarvitaan?

#
Arkisto

Mikä on ohjelmistointegraatio ja mihin sitä tarvitaan?

Integraatioista puhutaan jonkin verran, mutta tietoa niistä löytyy kuitenkin yllättävän vähän. Ohjelmiston integraatio tarkoittaa lyhykäisyydessään kahden eri järjestelmän yhdistämistä toisiinsa. Käytännössä ohjelmiston tuottama tieto muunnetaan muotoon, jota myös toinen ohjelmisto osaa tulkita. Integraation jälkeen ohjelmistot ymmärtävät toisiaan, jonka tulisi tuoda yritykseen ennen kaikkea kilpailuetua.

Nykyaikainen organisaatio tarvitsee useita palveluja niin paikallisesti kuin pilvessäkin. Datan kulku eri järjestelmien, sovellusten sekä tietokantojen välillä koituu usein ongelmaksi, jonka integraatiopalvelut pyrkivät ratkaisemaan. Tyypillinen esimerkki yksinkertaisesta integraatiosta on Outlook-kalenterin yhdistäminen puheratkaisuun. Tällöin esimerkiksi asiakaspalvelusta vastaavat henkilöt näkevät suoraan järjestelmästä ketkä työntekijät ovat kulloinkin paikalla tai poissa.

Integraation tarve syntyy yleensä tilanteissa, joissa tiedon määrä kasvaa, mutta se sijaitsee kahdessa tai useammassa eri järjestelmissä, jotka eivät toimi suoraan keskenään. Tiedon hakuun ja yhdistelemiseen manuaalisesti saattaa mennä useammalta ihmiseltä paljon aikaa, jolloin aletaan harkita integraation mahdollisuutta.

Integraatioiden rajapinnat

Integraatio muodostuu aina vähintään kahden tietojärjestelmän välille. Tämän vuoksi tulisi määritellä tarkasti minkälaista tiedonsiirtoa järjestelmien välillä tapahtuu ja millä tavoin toteutettuna.

Integraatio voidaan toteuttaa monin eri tavoin järjestelmien kesken, jolloin toteutukseen vaikuttavat etenkin lähde- ja kohdejärjestelmien rajapinnat. Toteutustapaa valitessa myös käytettävät tietovarastot ja integraatioalustat ovat merkittävässä roolissa.

Integraatiot ja tiedonsiirto toteutetaan ohjelmointirajapintojen kautta. Rajapintojen voidaan ajatella olevan avoimia ovia, joita kautta tieto pääsee kulkemaan eri järjestelmiin.

Valitse sopivin toteutustapa

Integraatioiden toteutukseen on olemassa useita erilaisia malleja, joista voidaan valita organisaatiosta ja integraatiotarpeesta riippuen. Toteutustapaa valitessa kannattaa miettiä mistä integraation tarve kumpuaa, halutaanko kehittää esimerkiksi yrityksen sisäisiä prosesseja vai kehitetäänkö toimintaa myös ulkoista tarvetta silmälläpitäen.

Onnistuneen integraatioprojektin taustalla on aina liiketoiminnan tarpeet ja niihin vastaaminen. Tämän vuoksi juurisyyn selvittäminen on projektin onnistumisen kannalta avainasemassa. Tällöin tiedetään mitä asiaa lähdetään ratkaisemaan ja mikä on projektin lopullinen tavoite.

Pilvi, On-premises vai hybridi – valitse paras malli

1. Pilvi-integraatiot:

Pilvi-integraatiot tulevat epäilemättä olemaan kasvava trendi lähivuosina. Käytännössä ne tarkoittavat pilvessä toimivien ohjelmistojen, kuten varastonhallintaohjelmiston ja verkkokaupan välisiä integraatioita.

2. On-premises -integraatiot:

Integraatio saattaa olla varta vasten yritykselle rakennettu  tai esimerkiksi lisenssillä käytettävä järjestelmä.

3. Hybridi-integraatiot:

Kahden aiemman vaihtoehdon yhdistelmä, jossa kehitetään hankittuja järjestelmiä yhdistämällä niihin pilvisovelluksia. Hybridiratkaisulla suljetutkin järjestelmät saadaan mukaan pilvessä sijaitsevaan integraatioon.

Katso kaikki julkaisumme

Onnistu työssäsi ja kehitä yrityskulttuuriasi. Ymmärrämme liiketoimintaa monesta näkökulmasta ja tiedämme, miten palvelut pelaavat yhteen. Haluamme, että pärjäät kilpailijoitasi paremmin.

Kysy pois niin ei jää vaivaamaan

Laita viestiä meille ja homma etenee. | Tietosuojaseloste »

Lisää tietoja
Vähennä tietoja
Mahtavaa! Viestisi on nyt matkalla meille.
Hitto! Jokin on pielessä. Yritä uudelleen tai soita meille +358 9 8862 7000