Market Audit

Market Audit

Peilaa markkinoita tavoitteellisesti. Market Audit on selvitys tai esiselvitys erilaisiin hankkeisiin. Sen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tuki- tai rahoituspohjana. Market Audit sopii myös varsinaisen tuote- tai palvelukonseptin pohjaksi.

Kilpailuedut nyt ja tulevaisuudessa

Palvelumme

Market Auditin tehtävä on peilata markkinoita ja niiden tarpeita sekä tarjontaa suunnitellun tuotteen tai palvelun näkökulmasta.

Market Audit toteutetaan pääosin haastattelemalla määriteltyjä kohderyhmiä. Se perustuu kerätyn tiedon pohjalta rakennettavaan raporttiin.

Market Audit koostuu kolmesta ulottuvuudesta: kokemukset, nykytila ja tulevaisuus.

Asiakaskokemukset ja nykytila

Market Audit analysoi ja peilaa asiakaskokemuksia ja nykytilaa. Sen avulla saat selville keskeiset kilpailuedut sekä vahvuudet ja heikkoudet markkinoiden näkökulmasta.

 • Yrityksen tunnettuus ja mielikuva
 • Asiakaskokemukset – asiakkaiden odotuksiin vastaaminen
 • Asemoituminen markkinoille suhteessa kilpailijoihin ja asiakkaiden odotuksiin
 • Keskeiset kilpailuedut
 • Vahvuudet ja heikkoudet markkinoiden näkökulmasta
Tulevaisuus - hiljaiset signaalit

Kristallipalloa ei meilläkään ole, mutta olemme erikoistuneet kuuntelemaan markkinoiden hiljaisia signaaleja.

Hiljaisia signaaleja voivat olla:

 • Markkinamuutokset
 • Emotionaaliset tekijät
 • Muutokset osto- ja kulutuskäyttäytymisessä
 • Mustat joutsenet
Eteenpäin ja pidemmälle

Market Audit antaa tietoa kysymyksiin:

 • Mihin tulee panostaa aidon kilpailuedun kehittämiseksi?
 • Mitä asioita asiakkaat arvostavat lisäarvotekijöinä?
 • Miten kehittää toimintaa, jotta aikaansaadaan parempia asiakaskokemuksia?
 • Kuinka kehittää viestintää?
 • Miten parantaa myyntiä?
 • Miten tulee positioitua markkinoille ja miten ennakoidaan riskejä?
 • Miten virittää toimintaa mahdollisimman prosessi- ja kustannustehokkaaksi?
Tutustu palveluihimme
Mobiilivaihde
Tietoturva
Microsoft Office 365
Palveluvaihde
Työasemat
Asiakaspalvelun järjestelmät
Työvoiman hallinta
Asiakkaitamme

Ota yhteyttä!

Lähetä tiedustelu tämän lomakkeen kautta. | Tietosuojaseloste »

Lisää tietoja
Vähennä tietoja
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.