Integralin suomi-IT-sanakirja, osa 2

12.7.2016

Tuntuuko usein siltä, että on suorastaan mahdotonta muistaa kaikki tietotekniikkaan liittyvät sanat ja lyhenteet? Ei huolta, teimme sinulle lyhyen oppaan yleisimpiin sanoihin, joita me ainakin täällä Integralilla tykätään käyttää usein ja eri tilanteissa. Sanakirjan ensimmäisestä oppaasta löydät yleisimmin käytetyt sanat aakkosten väliltä A-O ja tästä toisesta oppaasta väliltä P-W.

Paas (Platform as a Service)
PaaS tarkoittaa palvelualustan ulkoistamista. Palvelualustan ulkoistaminen tuo mukanaan etuja sekä ohjelmistokehityksen että liiketoiminnan näkökulmasta. Kehitysalustat mahdollistavat ohjelmistokehityksen ja pilvimallin mukaisen teknisen kehityksen antamalla välineet ladata omia sovelluksia osaksi kokonaisuutta. Kehittäjien ei tarvitse huolehtia ohjelmiston skaalautuvuudesta tai esimerkiksi lisääntyneestä tehotarpeesta käyttäjämäärien kasvaessa, koska alustaa on mahdollista laajentaa aina tarpeen mukaan.

Palomuuri
Palomuuri on erilaisista osista koostuva järjestelmä, joka suodattaa suojattavan tietoverkon ja vaarallisemman verkon välisiä yhteyksiä. Useimmiten palomuuria tarvitaan avoimesta Internet-yhteydestä tulevia hyökkäyksiä vastaan. Nykyisin on yleistä, että suodatetaan myös ulkomaailmaan lähtevää liikennettä, jottei oman verkon asiakkaat voi häiriköidä muiden verkkoja. Yritykset suojaavat tietoturvaa rajoittamalla  työntekijöiden koneilta ulospäin lähtevää liikennettä palomuurin avulla. Palomuuri voi olla laite tai työasemassa ajettava ohjelmisto.

Palvelin
Palvelimella (arkisesti serveri) tarkoitetaan tietoliikenteen yhteydessä tietokoneessa suoritettavaa palvelinohjelmistoa sekä tällaista ohjelmistoa suorittavaa tietokonetta. Palvelinohjelmistojen tehtävänä on tarjota erilaisia palveluja muille ohjelmille joko tietokoneverkon välityksellä tai paikallisesti samassa tietokoneessa.

SaaS (Software as a Service)
SaaS tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna, jolloin käytöstä maksetaan yleensä käytön laajuuden mukaan. Asiakaskohtaisia ympäristöjä ei ole, vaan sama tuotantoympäristö palvelee useampaa tai kaikkia asiakkaita. Asiakkaat käyttävät palvelua useimmiten verkon yli, joten ohjelman käyttöönotto on käyttäjille helppoa. Perinteisiä SaaS-palveluita ovat esimerkiksi sähköposti- ja toimisto-ohjelmistot.

Scrum
Scrum on projektinhallinnan viitekehys, jota käytetään yleisesti ketterässä ohjelmistokehityksessä. Scrum on kehitetty erityisesti ohjelmistoprojektien hallintaan, mutta sitä voidaan soveltaa projektinhallinnassa yleisesti. Scrumin kehitysprosessin ideoivat Hirotaka Takeuchi ja Ikujiro Nonaka vuonna 1986, jolloin he kuvasivat uudenlaisen lähestymistavan tuotekehitykseen. Idea kuvasi kuinka yksi ainoa monitaitoinen ryhmä suorittaa kehitysprosessin alusta loppuun vaiheistuksella, joka on vahvasti lomittunut. Ryhmän toimintaa verrataan rugby-joukkueen toimintaan, jossa koko ryhmä pyrkii etenemään yksikkönä ja toimimaan tiiviissä yhteistyössä.

SDN (Software Defined Networks)
SDN-teknologian keskeinen idea on, että ohjelmistolla ohjataan minkä tahansa toimittajan verkkoelementtejä, kuten reitittimiä ja kytkimiä, kunhan ne ovat SDN-yhteensopivia. Tämä vapauttaa toimittajariippuvuudesta. SDN voi pienentää verkkokustannuksia ja parantaa palvelun laatua.

Service Desk
Service Desk on keskitetty yhteydenottopiste palveluntuottajan ja käyttäjän/asiakkaan välillä. Tyypillisesti Service Deskin kautta hoidetaan erilaisia häiriöitä sekä palvelupyyntöjä. Lisäksi huolehditaan viestinnästä käyttäjien kanssa.

SIEM (Security Information and Event Management)
SIEM-järjestelmässä käsitellään mitä tahansa informaatiota, jolla voi olla merkitystä tietoturvan tilan seurantaan tai tietoturvapoikkeamien tunnistamiseen.

Sisällönsuodatus (Content Filtering)
Sisällönsuodatuksella tarkoitetaan tekniikkaa, jolla verkkosisältöä suodatetaan perustuen sisällön analysointiin. Yleisimmin sisällönsuodatusta käytetään web-liikenteen materiaalin suodattamiseen sekä sähköpostin roskapostisuodatuksessa.

SLA (Service Level Agreement)
SLA eli palvelutasosopimus on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus, jossa määritellään palvelulle tietyt vaatimustasot. Sovittu palvelutaso voi olla esimerkiksi tietty palveluaika (klo 9-17). Palvelutasoa mitataan erityyppisillä mittareilla ja palvelutason alittamisesta seuraa yhteisesti sovittu sanktio.

TCP/IP (Transport Control Protocol/ Internet Protocol)
TCO/IP on yhteisnimitys kahdelle protokollalle. Siirrettävä tieto jaetaan IP-paketeiksi, jotka ohjataan verkossa toimivien reitittimien avulla oikeisiin paikkoihin paketeissa olevien osoitetietojen mukaisesti. TCP sen sijaan kokoaa linjalta saapuvat IP-paketit oikeaan järjestykseen ja pyytää tarvittaessa lähettämään puuttuvat paketit uudelleen. TCP siis huolehtii luotettavan säilymisestä lähettäjän ja vastaanottajan välillä.

Teollinen Internet tai Esineiden Internet
Teollisella Internetillä tarkoitetaan internet-verkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan ohjata ja mitata internet-verkon yli. Laitteet ja palvelut välittävät tietoa ja dataa, jolloin verkon ylitse voidaan toteuttaa älykkäitä, automaattisesti toimivia kokonaisuuksia.

Tietosuoja (Data Protection)
Tietosuoja tarkoittaa henkilön oikeutta omiin tietoihinsa. Tietosuojaan sisältyy henkilön oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilörekisteriin sekä saada mahdollisesti virheelliset tai vanhentuneet tiedot korjatuiksi. Tietosuojaa säädellään esimerkiksi henkilötietolaissa.

Tietoturva
Tietoturva  on tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista. Tietoturvallisuuden yleisimpinä uhkina pidetään esimerkiksi erilaisia huijausyrityksiä, henkilökohtaisen yksityisyyden loukkaamista, roskapostia, teollisuusvakoilua, tietokoneviruksia ja verkkoterrorismia. Tietoturvauhkia ovat mm. tiedon luvaton käyttö, salaisen tiedon paljastuminen tai esimerkiksi tiedon hävittäminen. Perinteisesti tietoturva jaetaan luottamukselliseen, käytettävyyteen ja eheyteen.

Valokuitu
Valokuitu on ohut lasista tai muovista valmistettu kuitu, jonka tarkoituksena on johtaa valoa. Valon taajuus on satoja terahertsejä. Tietoliikenteessä moduloidulla LED- tai laservalolla voidaan lähettää tietoa suurella nopeudella. Paksua muovikuitua käytetään usein myös valonjohteena sisustuksessa.

Vasteaika
Vasteaika on toiminnon aloitushetken ja palautteen saamisen välinen aika. Käytännössä tänä aikana reagoidaan esimerkiksi vikatilanteeseen. Vasteaika ei kuitenkaan tarkoita aikaa, joka ongelman ratkaisuun kuluu.

Virtuaalipalvelin
Virtuaalipalvelimet vastaavat tavallisia palvelimia, mutta virtuaalipalvelimissa käyttäjä ei omista laitetta kokonaan, vaan samassa koneessa ajetaan virtuaalisesti montaa eri palvelinta. Virtuaalipalvelinalustoja on kahta erilaista. Toinen tarjoaa kokonaisen virtuaali-pc:n, jolloin käyttäjä voi käyttää sitä kuin tietokonetta tai sellaisia, joissa käyttöjärjestelmä on kiinteä eikä sitä pysty vaihtamaan.

Virtualisointi
Virtualisointi tarkoittaa tekniikkaa, jolla jonkin fyysisen resurssin tekniset piirteet piilotetaan muilta järjestelmiltä, sovelluksilta ja loppukäyttäjiltä. Yksi fyysinen resurssi, kuten palvelin tai sovellus, voi toimia monena loogisena resurssina. Myös useat fyysiset resurssit, kuten tallennuslaitteet, näkyvät yhtenä loogisena resurssina. Useimmin virtualisoituja resursseja ovat laskenta- ja tallennuskapasiteetti.

Virussuodatus
Sanalla viitataan yleensä saapuvan sähköpostin automaattiseen tarkastukseen, ennen kuin sähköposti läpäisee palomuurin ja saapuu yrityksen sähköpostipalvelimelle. Myös lähtevä posti tarkastetaan lähetyksen yhteydessä.

VLAN (virtuaalilähiverkko)
VLAN on tekniikka, jolla fyysinen tietoliikenneverkko voidaan jakaa osiin esimerkiksi niin, että jokaisella yrityksen osastolla on oma verkko riippumatta siitä miten osastot ovat sijoittuneet rakennukseen. Virtuaalilähiverkkojen käyttöönotto vaatii tuen kytkimiltä ja reitittimiltä.

VPN (Virtual Private Network) 
VPN eli virtuaalinen erillisverkko on tapa, jolla kaksi tai useampia yrityksen verkkoja voidaan yhdistää yksityiseksi verkoksi julkisen verkon yli. Nykyisin VPN-määritelmä koskee myös yksittäisten etätyöasemien liittämistä yrityksen verkkoon.

WLAN (Wireless Local Area Network)
WLAN on langaton lähiverkko, jolla verkkolaitteet, kuten kannettava tietokone tai mobiililaite, voidaan yhdistää ilman kaapeleita.

« Paluu

CONTACT US »
OTA
YHTEYTTÄ »

Jätä yhteydenottopyyntö

Palaamme asiaan pikimmiten!