IoT-tekniikka ja kosteudenhallintasuunnitelma työmaille

1.11.2017

Vuoden 2018 alussa on tulossa voimaan uusi asetus, jonka tavoitteena on parantaa kosteudenhallintaa rakennustyömailla.

Vielä viimeisteltävänä olevassa asetusluonnoksessa esitetään, että rakennushankkeelle olisi laadittava koko hankkeen huomioiva kosteudenhallintaselvitys ja työmaan kosteudenhallintasuunnitelma. Suunnitelman avulla pyritään pienentämään korjaus- ja uudisrakentamisen kosteusvaurioriskiä.

Kosteudenhallintasuunnitelma tulee laatia jokaiselle uudisrakennustyömaalle sekä ainakin niille korjausrakennustyömaille, joilla kuivataan rakenteita, tehdään betonivaluja tai tarvitaan sääsuojausta.

Meillä Integralilla on tälläkin hetkellä menossa useita työmaaprojekteja, joissa automaattiset IoT-laitteet mittaavat esimerkiksi lämpötilaa, kosteutta sekä sähkönkulutusta koko työmaaprojektin ajalta. Data tallentuu turvallisesti pilveen ja on tutkittavissa helppokäyttöisestä käyttöliittymästä aina reaaliajassa.

Käynnistimme yhteistyössä työmaasähköistyksen asiantuntija El & Siten kanssa pilottiprojektin, jossa Uuden lastensairaalan työmaalla mitataan ja seurataan sähkövirrankulutusta, kosteutta sekä lämpötilaa. Rakennuslehti julkaisi ÄLY-palvelustamme syyskuussa artikkelin.

”Meidän ei tarvitse juosta pitkin työmaata käsikäyttöisten, usein kömpelöiden mittareiden kanssa, kun anturit toimivat itsenäisesti valituissa kohteissa.

Lisäksi nämä toimivat jopa kolme vuotta tietojen lähetystaajuudesta ja määrästä riippuen, joten ne kestävät pidemmänkin työmaa-ajan”, työmaan teknisen toimiston päällikkö Mikko Eskelinen kertoo. (Rakennuslehti, 30.9.2017)

Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteet ovat:

● Estää kosteusvaurioiden synty
● Varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ilman aikatauluviivytyksiä
● Vähentää kuivatustarvetta
● Pienentää materiaalihukkaa
● Työmaan kosteudenhallinnalla varmistetaan rakennuksen käyttäjille terveydellisten haittojen kannalta turvallinen ympäristö sekä saadaan rakentamiskustannuksissa säästöjä.

Lisätietoja kosteudenhallintasuunnitelmasta työmaille Sisäilmayhdistyksen sivuilta.

 

Esimerkkejä IoT-laitteista löydät täältä »

 

« Paluu

CONTACT US »
OTA
YHTEYTTÄ »

Jätä yhteydenottopyyntö

Palaamme asiaan pikimmiten!