Integralin suomi-IT-sanakirja, osa 1

5.7.2016

Tuntuuko usein siltä, että on suorastaan mahdotonta muistaa kaikki tietotekniikkaan liittyvät sanat ja lyhenteet? Ei huolta, teimme sinulle lyhyen oppaan yleisimpiin sanoihin, joita me ainakin täällä Integralilla tykätään käyttää usein ja eri tilanteissa. Sanakirjan ensimmäisestä oppaasta löydät yleisimmin käytetyt sanat aakkosten väliltä A-O.

Active Directory (AD)
Active Directory on Windowsin käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu, joka sisältää tietoa käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista. Se mahdollistaa keskitetyn resurssien jakamisen käyttäjille ja sovelluksille sekä tarjoaa tavan nimetä, kuvata, paikallistaa, hallita ja suojata käytössä olevia verkon resursseja.

Aikakatkaisu
Erityistoimen käynnistäminen automaattisesti, jos odotettua toimintaa ei määräajassa esiinny. Esimerkiksi siirtoyhteyden purkaminen tietyn ajan kuluttua viimeisen jakson lähettämisestä.

Aikaleima
Tapahtumatietoon tai esimerkiksi tiedostoon liitetty tieto käsittelyajankohdasta ja mahdollisesti myös käyttäjästä.

Ajuri
Käyttöjärjestelmään tai käyttöliittymään kuuluva siirräntälaitetta ohjaava ohjelma.

Big Data
Big Data tarkoittaa suurten ja järjestämättömien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä ja ennen kaikkea analysointia tietoteknisten ratkaisujen avulla.

Bitti
Binary Digit. Pienin tiedon esitystapa, 0 tai 1. Kahdeksan bittiä muodostaa 8-bitin tavun. Bitti on kuin sähkökytkin; se joko on päällä tai pois päältä.

Business Intelligence (BI)
Business Intelligence eli liiketoimintatiedon hallinta on systemaattista yrityksen suorittamaa liike-elämän tietojen hankintaa, tallennusta ja analysointia. Se kattaa useita erilaisia yritysten ja organisaatioiden käyttämiä ohjelmistoja. Ohjelmistojen avulla voidaan jalostaa, tutkia ja etsiä tietoja yrityksestä saatavilla olevasta tietomassasta.

Cloud, pilvipalvelu
Pilvipalvelut (cloud computing) ovat saaneet nimensä siitä, että Internetiä kuvataan usein pilvisymbolilla. Pilvipalvelut ovat  netin kautta jaettavia ohjelma­palveluita. Ohjelmat ja tieto tallen­netaan palveli­melle, joten niihin pääsee käsiksi mistä ja milloin tahansa. Tarjoamme pilvipalveluratkaisuna OwnCloud-tallennuspalvelua.

Co-Location
Yrityksen laitteiston asentaminen palveluntarjoajan tiloihin. Näin saadaan käyttöön nopeat yhteydet ja turvallinen laitetila ilman, että asiakkaan tarvitsee hankkia tai sitoa resursseja omaan laitetilaan.

Data
Termi tiedolle, jota tietokone käsittelee.

Deadline
Sovittu aikaraja eli takaraja, johon mennessä sovitun asian tulisi olla viimeistään valmis.

Disaster Recovery
Tilanne johon kukaan ei halua joutua, mutta voi siitä huolimatta tapahtua. Disaster Recovery tarkoittaa tilannetta, jossa järjestelmä on tuhoutunut täysin eikä ole enää käyttökelpoinen. Usein tuhoutuminen on seurausta onnettomuudesta. Tuhosta auttaa selviytymään riittävä varmuuskopiointi, johin apua saat esimerkiksi meiltä.

Domain
Domain on internetin verkkotunnus, jonka organisaatio tai yksityishenkilö voi rekisteröidä käyttöönsä. Käytännössä domainilla tarkoitetaan @-merkin jälkeen tulevaa osoitteen osaa, kuten integral.fi. Sen avulla kotisivumme ovat löydettävissä internet-maailmassa. Domain-päätteet ovat usein maakohtaisia, jolloin Suomessa on käytössä .fi-tunnus. Tunnetuin pääte maailmalla on kuitenkin .com.

Hakemisto (Directory)
Luettelo levyllä olevista tiedostoista ja niiden sijaintipaikasta levyllä.

Hakuaika (Access Time)
Aika, joka kuluu, kun tietoa haetaan muistilaitteesta keskusyksikköön.

Hosting Services
Kutsutaan myös nimellä hosting-palvelut. Palvelulla tarkoitetaan yleisimmin asiakkaan jonkin palvelun tai toiminnan siirtämistä palveluntuottajan palvelimelle. Hosting-palvelut voivat pitää sisällään mm. nimipalvelun-, sähköpostin- sekä webhotellipalvelut tai asiakkaan oman palvelimen sijoittamisen laitetilaan. Hosting-palveluihin kuuluu usein lisäpalveluna myös esimerkiksi virusturva, jonka saa myös kauttamme.

HTML (Hypertext Markup Language)
HTML on avoimesti standardoitu kuvauskieli, jolla voidaan kuvata hyperlinkkejä sisältävää tekstiä. HTML:llä voidaan myös merkitä tekstin rakenne eli esimerkiksi, mikä osa tekstistä on otsikkoa ja mikä leipätekstiä. HTML tunnetaan erityisesti kielenä, jolla internetsivut on kirjoitettu.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
HTTP on protokolla, jota selaimet ja WWW-palvelimet käyttävät tiedonsiirtoon. Protokolla toimii siten, että asiakasohjelma (hakurobotti, selain tms.) avaa TCP-yhteyden palvelimelle ja lähettää pyynnön. Palvelin vastaa lähettämällä sopivan vastauksen, tavallisimmin HTML-sivun tai binääridataa kuten kuvia, ohjelmia tai ääntä.

IP-osoite
32-bittinen numerosarja, joka yksilöi jokaisen Internetissä olevan tietokoneen. Kaksiosainen IP-osoite (verkon osoite ja koneen osoite) ilmaistaan neljänä pistein toisistaan erotettuna numerona.

ISDN (Integrated Services Digital Network)
ISDN on piirikytkentäinen puhelinverkkojärjestelmä. Se on suunniteltu digitaaliseen puheen ja datan siirtoon tavallisissa puhelinlinjoissa. Tavoitteena on parempi laatu ja suurempi nopeus analogisiin järjestelmiin verrattuna.

Kanban
Kanban-sana tulee japanin kielestä ja se tarkoittaa taulua tai mainoskylttiä. Lyhykäisyydessään Kanban on menetelmä tietotyön kehittämiseen. Se on Lean-periaatteen mukainen tuotannon ajoitusjärjestelmä, joka auttaa määrittämään mitä pitää tuottaa, milloin, ja millaisissa määrissä. Kanbaniin liittyy läheisesti myös sana Sprint, joka viittaa tiettyyn ennalta sovittuun aikajänteeseen, jolloin muutokset ja kehitystyö tullaan tekemään. Useimmiten puhutaan 1-4 viikosta.

Kyberturvallisuus
Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen sekä ehkäisemään ja tunnistamaan niihin liittyviä häiriöitä. Kyberturvallisuusajattelussa yhdistyy tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hallinnan ja yhteiskunnan kriisivarautumisen ajattelua, sillä useat yhteiskunnallisesti kriittiset toiminnot, kuten energiantuotanto ja rahaliikenne movat riippuvaisia tietojärjestelmien ja verkkojen toimivuudesta.

LAN (Local Area Network) 
Lähiverkko eli LAN on tietyllä rajoitetulla maantieteellisellä alueella toimiva tietoliikenneverkko. LAN voi olla esimerkiksi yhden talon koneiden muodostama tietokoneverkko tai yksittäisen yrityksen yhden toimipisteen verkko. Lähiverkon tiedonsiirtonopeus on useimmiten 10–1 000 megabittiä sekunnissa ja lähiverkkoja yhdistetään toisiinsa alueverkoilla.

LEAN
Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jonka avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Lean pyrkii siihen, että oikea määrä oikeanlaatuisia oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja oikean laatuisena.

Lokitiedosto (Log File)
Lokitiedosto on taustaohjelman, kuten palvelimen, verkkolaitteen tai palomuurin tilasta ja tapahtumista kertova tekstitiedosto. Tietoa käytetään vianselvitykseen ja mahdollisten tietoturvaloukkausten selvittämiseen.

NTP (Network Time Protocol)
NTP on Internetissä käytettävä protokolla, joka synkronoi tietokoneiden kellot täsmälleen oikeaan aikaan.

Osoitteenmuunnos (NAT)
Osoitteenmuunnos on tekniikka, jossa julkisesti liikennöityjä IP-osoitteita säästetään tai piilotetaan. Alun perin se kehitettiin, kun huomattiin ettei jokaiselle koneelle riitä omaa IP-osoitetta.

Osoitteenmuunnosta käytetään yleisimmin, kun Internet-yhteydellä ei ole kuin yksi IP-osoite, mutta useamman koneen tulisi päästä Internetiin. Kaikessa Internetiin lähetetyssä liikenteessä pitää olla julkinen, uniikki IP-osoite, jolloin tässä tapauksessa usean koneen pitää jakaa yksi osoite. Tämä onnistuu erilaisia osoitteenmuunnostekniikoita käyttäen.

 

« Paluu

CONTACT US »
OTA
YHTEYTTÄ »

Jätä yhteydenottopyyntö

Palaamme asiaan pikimmiten!