Digitaalinen sujuvoittaminen muokkaa toimialoja

#
22.10.2019
#
Blogi
#
IOT
Digitalisointi muokkaa tuotteita, kilpailua ja toimialoja. Miten sujuvoittaminen onnistuu käytännössä esimerkiksi rakennusalalla?

Toiminnan digitalisoinnissa on kysymys toimintaprosessissa hyödynnettävän tiedon keräämisestä, muuttamisesta ja hyödyntämisestä sähköisesti ilman ihmisen tekemää käsityötä. Digitalisoimalla pyritään sujuvoittamaan asioiden kulkua. Se muokkaa tuotteita, kilpailua sekä kokonaisia toimialoja.

Esimerkiksi sähkölaskun maksaminen verkkopankissa muuttaa asiakkaaseen liittyvää tietoa kahdella palveluntarjoajalla: asiakkaan pankissa ja asiakkaan sähköyhtiössä. Pankissa asiakastiedoissa muuttuu tilin saldotieto ja sähköyhtiön asiakastiedoissa päivittyy tieto asiakkaan ostovelasta ajan tasalle.

Pankkien osalta digitalisoinnissa ollaan siirtymässä kokonaan seuraavalle tasolle uuden maksupalveludirektiivin myötä, joka pakottaa avaamaan rajapintoja alan toimijoiden välillä.

Digitalisointi muokkaa myös meidän ihmisten ostokäyttäytymistä asiakkaana. Tietoa on nopeammin ja helpommin hyödynnettävissä. Tarjouspyyntö lähtee usein nopean googlauksen tuloksena syntyneelle listalle.

Digitalisaation askeleet yritykselle

Digitalisaation ensimmäinen askel on, että yrityksen on oltava verkossa, jotta edes ollaan mukana kilpailussa. Verkkosivujen sisältöä on kehitettävä jatkuvasti ja ilme sekä rakenne on uusittava kokonaan noin kolmen-neljän vuoden välein. Muuten kilpailijat pääsevät edelle. Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos muuttaa välillisesti myös organisaatioiden toimintamalleja ja sitä kautta työtämme.

Toinen askel onkin omiin tuotteisiin ja palveluihin vaikuttavat muutokset. Digin avulla voidaan myös kasvattaa tuotteen tai palvelun jalostusarvoa.

Esimerkiksi tuotteen käyttöönoton ensimmäinen vaihe voi olla ladata matkapuhelimeen sovellus. Varsinainen käyttöönotto tapahtuu ohjatusti ja havainnollisesti vaihe kerrallaan seuraamalla puhelinsovelluksen antamia ohjeita. Vielä kun ohjeistus esitetään avustetun todellisuuden avulla puhelimen kameralla otetun kuvan päälle visuaalisena, niin käyttäjäkokemus todellakin nousee uudelle tasolle. Käyttöönoton jälkeen matkapuhelinsovellus toimii tuotteen kanssa uusia elämyksiä tuottavana tai tuotteen hallintaan liittyvänä ”kaukosäätimenä”.

Käytännön esimerkkeinä tästä suunnasta toimii kuluttajatuotteissa muun muassa Lego Hidden Side -sarja, joka yhdistää fyysiset ja virtuaaliset leikit, sekä Sonoksen monihuone kaiutinjärjestelmä, jonka käyttöönotto ja varsinainen käyttö ohjataan kokonaan matkapuhelinsovelluksessa.

2020-luvulla digitalisaation seuraava vaihe on ääniohjauksen tuleminen osaksi tuotteiden ohjausta, jolloin käyttöliittymän merkitys tulee pienenemään.

Kolmas ja mielestäni merkittävin askel digin hyödyntämisessä liittyy työn tuottavuuden lisäämiseen.

Rakennusala hyötyy IoT-ratkaisuista

Pienilläkin digitoinneilla voidaan edelleen nopeuttaa toimintaa ja saavuttaa merkittäviä parannuksia. Esimerkiksi rakennusteollisuudessa valmiiden IoT-antureiden hyödyntäminen helpottaa arkea ja parantaa laatua.

Lämpötila- ja kosteustieto on uudis- ja korjausrakentamisessa erittäin oleellista jo pelkästään alan ohjeistuksien näkökulmasta. Erilaisten pinnoitemateriaalien valmistajat antavat käyttöohjeissaan kunkin tuotteen tartuntaan sekä kuivumiseen liittyvät olosuhderajat, joita asennuksessa tulee noudattaa. Lisäksi betonivalun kuivuminen hidastuu liian ilmankosteuden ollessa korkealla, mikä hidastaa töiden edistymistä.

Valtakunnallisen 0G radioverkon mahdollistamana rakennustyömaan lämpötilan ja kosteuden seurantaa on voitu automatisoida alle viidesosan hintatasolla perinteisen 3G matkapuhelinverkon päätelaitteiden hyödyntämiseen verrattuna, mikä oli alalla koettu liian kalliiksi.

Perinteisesti olosuhteiden seurantaa on tehty jalkatyönä joko kiertämällä lukemassa lämpömittareita tai mittaamalla havainnot käsikäyttöisellä laitteella, jolloin tietoa siirretään ruutuvihkossa tai loggerilaitteeseen talletettuna ja kuljettamalla ne työmaatoimistoon. Näinkin yksinkertaisen asian digitoiminen etätoiminteisella jatkuvalla olosuhdeseurannalla on myös toiminut avaimena uusiin työntekoa helpottaviin ominaisuuksiin, kuten hälytykset, kuivumisennusteet ja parantunut dokumentointi.

Samaa valmista digiratkaisua hyödynnetään myös muun muassa rakennusten lämmityksen optimoinnissa, toimitilojen sisäilman laadun seurannassa sekä lääkkeiden ja elintarvikkeiden kylmäsäilytyksen omavalvonnassa. Seuraava vaihe näissäkin voi olla ääniohjaus, jossa tieto olosuhteista tulee vaikkapa korvanappiin tai sitä voi kysyä älykkäältä kaiuttimelta.

Sujuvoittaminen on taito- ja resurssikysymys

Kokemuksesta tiedämme, että aina ei ole helppoa tunnistaa omassa toiminnassa mahdollisia muutoskohtia, joita digitalisoimalla helpotettaisiin työntekijöiden arkea ja sujuvoitettaisiin toimintaa. Markkinoilla on saatavilla paljon erilaisia teknologisia ratkaisuja digitalisointiin, joiden ominaisuudet riittävät usein ihan sellaisenaan ilman tarvetta räätälöidä ratkaisua mitenkään. Näiden kartoittamiseen, haltuunottoon ja osaamisen synnyttämiseen ei kuitenkaan tahdo ydinliiketoiminnalta löytyä aikaa.

Mietimme Integralilla työksemme, miten erilaiset tietotekniset ratkaisut parhaiten palvelevat asiakkaitamme ja kuinka voimme hyödyntää teknologisia ratkaisuja erilaisissa digiratkaisuissa asiakkaidemme eduksi. Yhdistämme ihmiset, tiedon ja teknologian.

Risto Reinikka, toimitusjohtaja 2019
Markkinointi
Yhteystiedot
Markkinointi
+358988627000
markkinointi@integral.fi
Katso muita julkaisuja
Aitoja kohtaamisia ei voi korvata ?

Aitoja kohtaamisia ei voi korvata mutta tarpeen tullen ihminen on kekseliäs ja jopa hyvin sopeutuvakin.

#
Blogi
Mikä puhuttaa organisaatioiden näkökulmasta

Mikä on tarvittava muutos ja miten ihmiset saadaan osallistutettua muutokseen ovat kestoaiheita.

#
Blogi
Gallup - Mitä mieltä työn tulevaisuudesta?

Työn tulevaisuus mietityttää. Kysyimme ihmisiltä, mitä taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

#
Julkaisu
Nexetic Shield - varmuuskopioi kaikki tärkeä

Varmistuspalvelu ottaa automaattisesti varmuuskopiot tietokoneeltasi. Käyttöönotto käy hetkessä.

#
Julkaisu
Onko VUCA-maailma jo johtamisen agendalla?

VUCA-maailmassa yllätykset ovat uusi normaali. Toivoa siitä, että asiat rullaisivat nykymenolla, ei enää ole.

#
Blogi
Vlogi: Kun itse tehty ei enää riitä

Pekka Nikki kertoo, miksi erityisesti pienten yritysten pitäisi olla rohkeampia ulkoistamaan IT-tukensa.

#
Blogi
Fenix Consulting Oy ja Integral Oy yhdistyneet

Integralin konsultointi- ja tutkimusosaaminen sekä palvelutarjonta vahvistuu Fenix Consulting kanssa.

#
Ilmoitus
5G tulee ja mullistaa yritysten arjen

Uusi vuosikymmen tuo mukanaan 5G:n. Teknologialla uskotaan olevan vaikutuksia yrityksiin, palveluihin ja työpaikkoihin.

#
Julkaisu
Omajohtamisen indikaattori on muutoksen työväline

Omajohtamisen indikaattori tuottaa analysoitua tietoa organisaatiosi itseohjautuvuuden tasosta.

#
Omajohtaminen
Webinaari: Itseohjautuva organisaatio

Itseohjautuvuus toimintamallina on jo totta. Tarua on, että itseohjautuvuus olisi helppo toteuttaa.

#
Omajohtaminen
Totuus ohjelmistokehityksen kustannuksista

Mistä ohjelmistokehitysprojektin kustannukset muodostuvat ja miten ostoprosessi käytännössä tapahtuu?

#
Ohjelmisto
ITIL 4 -arvoketju osana palveluhallintaa

ITIL 4 sertifioitumisen myötä Integral pystyy nyt hyödyntämään palvelumuotoilua osana palveluhallintaa.

#
Mittaaminen
Digitaalinen sujuvoittaminen muokkaa toimialoja

Digitalisointi muokkaa tuotteita, kilpailua ja toimialoja. Miten sujuvoittaminen onnistuu esimerkiksi rakennusalalla?

#
Blogi
Poisoppiminen on ohitettu työelämän haaste

Kyky oppia on perusedellytys nykypäivän työelämässä. Jatkuva uuden oppiminen edellyttää myös poisoppimisen taitoa.

#
Blogi
Perusasiat kuntoon yrityksen tietoturvassa

Yrityksen tietoturva koostuu muutamista perusasioista. Ovathan ne kunnossa sinun yrityksessäsi?

#
Työntekeminen
Teknologian kehittyessä ihminen on yhä tärkeämpi

Tuleva syksy ilmentää Integralissa käynnissä olevia muutoksia. Yritys ei kehity ympäristöstään irrallisena.

#
Blogi
Itseohjautuvuus on rock - Kehitä johtamisen mallia

Integralilla on parhaillaan käynnissä mittava Omajohtamisen hanke, jota Business Finland rahoittaa.

#
Omajohtaminen
Anne Ebeling: Johtamisen rooli muuttuu

"Muutos on käynnissä ja tapahtuu joka tapauksessa, sitä ei voi yksittäinen toimija valita."

#
Omajohtaminen
Kirsi Kemi: Uralla ei enää edetä hierarkiassa

"Uralla ei enää edetä hierarkiassa, vaan pitää etsiä erilaisia kokemuksia ja jatkuvasti oppia uutta."

#
Omajohtaminen
Johanna Sinkkonen: Luottamus lähtökohtana

"Toimintaympäristöä muutettaessa lähtökohtana tulee olla luottamus siihen, että ihmiset haluavat tehdä hyvää työtä."

#
Omajohtaminen

Mistä haluat tietää lisää?

Laita meille viesti, niin autamme. | Tietosuojaseloste »

Kiitos! viestisi on nyt matkalla meille.
Pahus! tapahtui virhe. Kokeile uudestaan tai soita meille +358 9 8862 7000.