Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?
Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Integral Oy - myynti@integral.fi - +358 9 8862 7000
Julkaisu
Integral.fi

Digitalisaation johtamisen aika on nyt

Digitalisaatiosta on puhuttu jo pitkään. Kasvavat vaatimukset tuottavuuden ja kilpailukyvyn suhteen tekevät digitalisaatiosta väistämätöntä. Se on myös sijoitus tulevaisuuteen - aikailemalla saatat antaa kilpailuetua muille.

12.4.2022

Digitalisaatio ja työn murros ovat olleet täällä jo jonkin aikaa. Miksi asia on yhä toistuvasti esillä?

Eri toimintaympäristöt huutavat muutosta asiakaskokemuksen kehityspaineen ja teknologiamuutoksen keskellä. Kilpailijoiden kehitystoiminta käy kuumana. Muutospaine on lähellä meitä jokaista, halusimme tai emme. Yrityksissä on vielä paljon tehtävää digitalisaation osalta. Missä teidän yrityksessänne mennään tällä hetkellä?

Mitä digitalisaatio tarkoittaa?


Digitalisaatio on enemmän kuin vain tietotekniikka. Se ei ole irrallinen ilmiö, vaan se koskee laajasti niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteiskuntaakin. Laajan näkemyksen mukaan digitalisaatiolla viitataan toimintatapojen muutosprosessiin, jossa hyödynnetään digitaalisia teknologioita.

Mitä digitalisoida ja miksi – keskiössä kilpailukyky


Muutos koskee lähes kaikkea tekemistä yrityksissä. Internet-talous ja teknologinen kehitys mahdollistavat mm. resurssien huomattavasti tehokkaamman käytön, arvoketjujen lyhentymisen, palveluiden eksponentiaalisen kasvun, datan merkityksen korostumisen ja kaikenlaisten asioiden palveluvaltaistuminen. Muutos tapahtuu, halusimme osallistua siihen tai emme. Yrityksillä on mahdollisuus tehdä digitalisaatiosta kilpailuetu hyödyntämällä sen avaamia mahdollisuuksia – tai kilpailukyvyn este, jolloin ei lainkaan reagoida digitaalisuuteen. Menestyneiden yritysten joukossa ovat ne, jotka tunnistavat digitaalisen teknologian liiketoiminnalle tuomia mahdollisuuksia ja myös hyödyntävät niitä aktiivisesti.

Toimintaympäristö – maailma, jossa elämme


Teknologian kehitys pakottaa ja kiihdyttää muutosta ja uusien toimintamallien luomista ja omaksumista. Liiketoimintamallit ovat eri puolilla tarkastelussa ja uusia, teknologiaa luovasti hyödyntäviä innovaatiota tulee markkinoille. Alustatalous ja sen mukanaan tuomat roolien muutokset arvoketjuissa ovat todellisuutta, jotka pikkuhiljaa koskettavat meitä kaikkia. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkialla ja sen vuoksi se vaatii uudenlaista ajattelutapaa ja rohkeutta uudistaa toimintoja.

Digitalisaation toteutuminen – tasapainon hakemista


Jotta digitalisaatio yrityksessä toteutuu, liiketoiminnan ja informaatioteknologian välinen tasapaino on välttämätöntä. Nämä kaksi osa-aluetta toteuttavat ns. yrityksen digitalisaation kypsyysasteen. Kypsyysaste tarkoittaa sitä, miten valmis organisaation on viemään digitalisaatiota eteenpäin omassa organisaatiossaan.

Osa-alueet:

  1. Digi-infran valmius mahdollistaa uudenlaiset toimintatavat ja tarkoituksenmukaiset digitaaliset ratkaisut
  2. Organisaation muutosvalmius digitalisaatiossa eli kyky ja halukkuus (ajattelutapa) muuttaa organisaatiota sekä prosesseja, kykyä soveltaa uusia teknologisia ratkaisuja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti

Konkreettisia osa-alueita – infrasta loppuasiakaskokemukseen


Kaikilla meillä on kokemusta digitalisaation lisääntymisestä. Isoja työtapojen ja toimintamallien muutoksia on koettu niin markkinoinnissa kuin taloushallinnossa. Itsepalvelun lisääntyminen eri osa- alueilla on enemmän sääntö kuin poikkeus. Chat robotit ovat jo luonnollinen osa asiakaspalvelua. Kaikki nämä ovat digitalisaation ilmentymiä organisaatioissamme.

Erityisen tärkeä osa-alue on digi-infran huomioiminen. Millä ratkaisuilla suuntamme liiketoimintamme kohti tulevaisuutta ja sen haasteita. Millaisen valinnan teemme teknologioiden osalta? Onko valittuna yksi vai useammasta teknologiasta koostuva ratkaisu. Mikä tietoturvaratkaisu suojaa kaikki osa-alueet? Mikä on parasta meille – tässä ja nyt?

Digitalisaation johtaminen – mitä se tarkoittaa?

Digitalisaation johtaminen vaatii teknologista ymmärrystä, strategian suunnittelua ja valintojen tekemistä. Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen on strateginen valinta, jonka keskiössä ovat yrityksen kyvykkyyden ja uudistumisen kehittäminen. Nämä puolestaan mahdollistavat nopeuden lisääntymisen organisaation kaikilla tasoilla. Digitalisaation ja automaation hyödyntäminen mahdollistavat monia asioita organisaatiossa, mutta ennen kaikkea vaativat huomion kiinnittämistä asiaan. Toteuttaminen vaati tekoja, ja teot toivottavasti ovat suunnitelmallisia.

Digitalisaatio ei ole pelkkää teknologiaa, vaan sen on teknologian mahdollistamia muutoksia toimintamalleissa ja tekemisessä. Sen vuoksi digitalisaation johtaminen on myös muutoksen johtamista. Digitalisaatiota hyödyntävän yrityksen tulee reagoida nopeasti, oppia eikä pelätä liikaa virheitä. Kokeilukulttuuri on osa digitalisaation edistämistä.

Miten sitten edetä digipolulla eteenpäin?

Konkreettisesti asiaa voi lähestyä tarkastelemalla omassa yrityksessä tai liiketoimintayksikössä nyky- ja tavoitetilaa sekä sitä, millä toimenpiteillä ja missä vaiheessa tavoitetila saavutetaan. Kokonaiskuvan hahmottaminen auttaa ymmärtämään muutosta ja sen vaatimia resursseja samanaikaisesti saavutettavien mahdollisuuksien kanssa.

Ulottuvuuksina tarkastelussa voisivat olla mm. seuraavat näkökulmat (mukaillen DigiMaturity mallia). Ulottuvuuden perään on listattu muutamia ajatuksia siitä, mitä itseltään voi kysyä teeman yhteydessä kysyä.

Strategia

  • Mitä digitalisuus tarkoittaa tai mitä se voisi tarkoittaa omassa liiketoiminnassa. Miten data-pääomaa hyödynnetään. Miten digitaalisuus tukee vision toteutumista

Liiketoimintamalli

  • Mitä voisimme tehdä toisin, missä digitaalisuus voisi olla apuna. Mitä kilpailijat tekevät, miten toimintaympäristö toimialallamme on muuttunut. Mitä muutos tarkoittaa? Mitä digitaalisuus tarkoittaa kilpailuedussamme?

Asiakasrajapinta

  • Miten asiakkaat ostavat, hakevat tietoa. Mistä saamme liidejä, miten asiakkaan ostopolku on järjestetty. Miten helppo organisaatiota on lähestyä. Mitä tiedämme asiakkaistamme ja potentiaalista? Mitä pitäisi tietää?

Organisaatio ja prosessit

  • Miten tehokasta datan virtaus on? Miten dataa hyödynnetään ja miten tieto rikastetaan. Mitä tehdään manuaalisesti ja miten tehokasta työ on? Läpimenoajat ja transparenttisuus.

Ihmiset ja kulttuuri

  • Muutoskyky, osaaminen ja uuden luominen. Miten sanotamme oma yrityskulttuurimme, mikä on meille tärkeää. Miten vahvistamme uuden oppimista ja tuemme uusia kokeiluja

Informaatioteknologia

  • Miten mahdollistamme digikehityksen. Millä alustoilla ja teknologioilla teemme työtä. Miten tietoturva on järjestetty? Onko tietosuoja kunnossa? Miten integraatiot eri ohjelmien välillä on tehty? Kuka vastaa kokonaisuudesta ja sen kehittämisestä. Mitkä ovat inframme kokonaiskustannukset ja kehityspanokset.

On päivänselvää, että kokonaisuus on suuri. Kukaan meistä ei ole asiantuntija jokaisen osa-alueen kohdalla. Tärkeää on kuitenkin yrityksen johtotasolla nähdä ja tiedostaa kokonaisuus. Yllä olevaan listaukseen voisi vielä liittää sanan riski. Mitä ovat riskit eri osa-alueiden kohdalla?

Digisuunnitelma kannattaa pilkkoa pienempiin, helpommin lähestyttäviin osiin. Tässä kokonaisuudessa konsulttimme auttavat teitä mielellään! Yhteystiedot löydät täältä.

Tykkäsitkö?
Tilaa funktio uutiskirje sähköpostiisi ja saat tietoa uusista julkaisuista. Tilaa uutiskirje »

Oliko sivun sisältö hyödyllistä?

Miten käsittelemme tietojasi? Katso tästä »

add_circle_outline
Lisää palaute
Kiitos! viestisi on nyt matkalla meille.
Auts! tapahtui virhe. Yrittäisitkö uudelleen?
Aiheen palvelut ja henkilöt

Kuinka voisimme auttaa sinua onnistumaan työssäsi?

No items found.
No items found.
Anne Ebeling

Anne

Ebeling

Toimitusjohtaja
close
Anne Ebeling

Anne

Ebeling

Toimitusjohtaja
anne.ebeling [a] integral.fi
+358 50 511 4350
contacts
Yhteys
Tilaa julkaisut sähköpostiisi

Miten käsittelemme tietojasi? Katso tästä »

add_circle_outline
Lisää viesti
Kiitos! viestisi on nyt matkalla meille.
Auts! tapahtui virhe. Yrittäisitkö uudelleen?