Integral hyödyntää ITIL 4 -arvoketjua palveluhallinnassa

#
29.10.2019
#
Kehittäminen
#
Mittaaminen
Sertifioitumisen myötä palvelumuotoilua pystytään nyt hyödyntämään osana IT-palveluhallintaa. Integralin Ilkka Mikkonen ja Tomas Forsskåhl avaavat, mitä tämä oikein tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa.

ITIL frame work on kokoelma IT-palveluhallinnan parhaita käytäntöjä. Käytännössä siinä on otettu kantaa palveluhallinnan eri osa-alueisiin. Siinä määritellään rooleja, toimintamalleja ja käytäntöjä, joiden mukaan palveluhallintaa kannattaa toteuttaa.

”Päätarkoitus on, että palveluntarjoaja tai -tuottaja pystyy mahdollisimman tehokkaasti ja omaa arvoa kasvattaen auttamaan asiakasyritystä saavuttamaan mahdollisimman suuren hyödyn omasta järjestelmästään”, Integralin Tomas Forsskåhl tiivistää.

Ilkka Mikkonen huomauttaa, ettei kyseessä ole kuitenkaan mikään standardi, jota pitäisi ehdottomasti noudattaa.

”Kukin yritys soveltaa viitekehystä omaan tilanteeseensa, mitä osia siitä haluaa ottaa käyttöön ja millä tavalla se istuu omaan toimintaan. Ennen kaikkea ratkaisevaa on, kuinka sitä sovelletaan asiakkaalle tapahtuvaan palveluun käytännössä, olivatpa ne sitten sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita.”

Arvokehitystä asiakaslähtöisesti

Kahden päivän mittaiseen ITIL 4 -koulutukseen osallistui kymmenen Integralin työntekijää. Forsskåhlin mukaan jokainen ITIL-versio tuo jotain uutta. ITIL 4:n painotus on asiakaslähtöisessä arvokehityksessä.

”Edelliset versiot ovat olleen teknisiä ja prosessiorientoituneita. ITIL 4 tuo mukaan palvelumuotoilun, palveluhallinnan ja arvoketjun.”

Mikkonen on samaa mieltä. ITIL 4 -koulutuksessa hyötynäkökulma on tärkeä.

”Asiakkaalle pyritään saamaan hyötyjä arvoketjun kautta. Arvoketjulla sitä myös varmistetaan eikä keskitytä ainoastaan oman toiminnan pyörittämiseen sen takia, että tällainen asia pitää olla meillä pakotettuna käytössä.”

Koulutus kehittää yksilön ammattiosaamista asiakasnäkökulmasta.

"Osallistuja saa kokonaiskuvan palveluista ja hyödyistä, joita asiakas saa”, Forsskåhl kertoo.

Mukautuvaa palveluketjua

ITIL on hyvä viitekehys palveluiden tuottamiseen. Mikkosen mukaan koulutus tuo Integralille nyt toimintamalleja, miten palvelua ja tukea palveluun tarjotaan asiakkaille. Sillä on merkitystä palvelun laadun tasaisuuden, palvelulupausten täyttämisen sekä toiminnan seurattavuuden ja mitattavuuden kannalta.

”Perinteisesti yritykset ovat toimineet omalla tavallaan. Nyt on olemassa yhteinen viitekehys, jonka mukaan me ja asiakasyrityksemme voimme toimia. Se pitää huolen siitä, että varsinkin asiakkaan monitoimittajaympäristössä asiat toimivat saman mallin mukaan.”

Forsskåhlin mukaan Integral erottuu nyt edukseen.

”Olemme meidän asiakassegmentissä yksi harvoista kumppaneista, jotka toimivat pitkälti ITIL 4:n pohjalta ja hyödyntävät sen arvoketjua. Seuraavaksi katsotaan, mitkä osa-alueet ja aiheet ovat parhaimpia otettavaksi käyttöön ja miten niitä voidaan hyödyntää meidän omassa toiminnassa.”

Työ vasta alussa

Koulutus itsessään ei Mikkosen ja Forsskåhlin mukaan ratkaise tai luo kilpailuetua.

”Nyt työ vasta alkaa”, Mikkonen toteaa.

”Meidän tulee hahmottaa, miten palvelumuotoilu organisoidaan ja miten palveluhallintaa tehdään. Ratkaistavana on myös, missä mittakaavassa otamme parhaat käytännöt käyttöön, miten niitä sovelletaan ja miten koko palveluketju toimii, jotta se on skaalattavissa mihin tahansa. Lähtötaso on nyt tämä ja tästä lähdetään rakentamaan eteenpäin.”

”Aiomme myös syventää koulutusta”, Forsskåhl sanoo.  

”Pureudumme mielenkiintoisimpiin osioihin, katsotaan niitä vähän syvällisemmin ja mietitään, miten muuten me voimme palvella asiakkaita paremmin. Tämä ei jää tähän. Tämä elää ja kehittyy koko ajan.”

Mikkosella on yli 20-vuoden kokemus ITMS-järjestelmien rakentamisesta, ITIL-viitekehystä tukevasta järjestelmästä. Hän jättää mielellään IT-palveluhallinnasta alun kokonaan pois.

”Tässä on kyse palveluhallinnasta. On käytännössä yhdentekevää, mitä tuottamasi palvelu on, pystyt hyödyntämään näitä samoja asioita oman palvelun palveluhallinnassa.”

”Innostavinta tässä onkin uuden oppiminen ja soveltaminen sekä omaan että asiakkaiden toimintaan. On kiinnostaa viedä sanomaa eteenpäin, että hei, teidän kannattaisi ottaa tällaisia asioita käyttöön, jotta toimintanne kehittyisi. Tai että kannattaisi tehdä tätä asiaa vähän paremmin, niin saisitte tällaisia hyötyjä irti. Niin myös asiakkaat pystyvät toimimaan tehokkaammin.”

Ilkka Mikkonen vastaa Integralin tietojohtamisen eli BI-palveluista. Tomas Forsskåhl toimii Integralissa IT-tuotantopäällikkönä.

Markkinointi
Yhteystiedot
Markkinointi
+358988627000
markkinointi@integral.fi
Katso muita julkaisuja
Aitoja kohtaamisia ei voi korvata ?

Aitoja kohtaamisia ei voi korvata mutta tarpeen tullen ihminen on kekseliäs ja jopa hyvin sopeutuvakin.

#
Blogi
Mikä puhuttaa organisaatioiden näkökulmasta

Mikä on tarvittava muutos ja miten ihmiset saadaan osallistutettua muutokseen ovat kestoaiheita.

#
Blogi
Gallup - Mitä mieltä työn tulevaisuudesta?

Työn tulevaisuus mietityttää. Kysyimme ihmisiltä, mitä taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

#
Julkaisu
Nexetic Shield - varmuuskopioi kaikki tärkeä

Varmistuspalvelu ottaa automaattisesti varmuuskopiot tietokoneeltasi. Käyttöönotto käy hetkessä.

#
Julkaisu
Onko VUCA-maailma jo johtamisen agendalla?

VUCA-maailmassa yllätykset ovat uusi normaali. Toivoa siitä, että asiat rullaisivat nykymenolla, ei enää ole.

#
Blogi
Vlogi: Kun itse tehty ei enää riitä

Pekka Nikki kertoo, miksi erityisesti pienten yritysten pitäisi olla rohkeampia ulkoistamaan IT-tukensa.

#
Blogi
Fenix Consulting Oy ja Integral Oy yhdistyneet

Integralin konsultointi- ja tutkimusosaaminen sekä palvelutarjonta vahvistuu Fenix Consulting kanssa.

#
Ilmoitus
5G tulee ja mullistaa yritysten arjen

Uusi vuosikymmen tuo mukanaan 5G:n. Teknologialla uskotaan olevan vaikutuksia yrityksiin, palveluihin ja työpaikkoihin.

#
Julkaisu
Omajohtamisen indikaattori on muutoksen työväline

Omajohtamisen indikaattori tuottaa analysoitua tietoa organisaatiosi itseohjautuvuuden tasosta.

#
Omajohtaminen
Webinaari: Itseohjautuva organisaatio

Itseohjautuvuus toimintamallina on jo totta. Tarua on, että itseohjautuvuus olisi helppo toteuttaa.

#
Omajohtaminen
Totuus ohjelmistokehityksen kustannuksista

Mistä ohjelmistokehitysprojektin kustannukset muodostuvat ja miten ostoprosessi käytännössä tapahtuu?

#
Ohjelmisto
ITIL 4 -arvoketju osana palveluhallintaa

ITIL 4 sertifioitumisen myötä Integral pystyy nyt hyödyntämään palvelumuotoilua osana palveluhallintaa.

#
Mittaaminen
Digitaalinen sujuvoittaminen muokkaa toimialoja

Digitalisointi muokkaa tuotteita, kilpailua ja toimialoja. Miten sujuvoittaminen onnistuu esimerkiksi rakennusalalla?

#
Blogi
Poisoppiminen on ohitettu työelämän haaste

Kyky oppia on perusedellytys nykypäivän työelämässä. Jatkuva uuden oppiminen edellyttää myös poisoppimisen taitoa.

#
Blogi
Perusasiat kuntoon yrityksen tietoturvassa

Yrityksen tietoturva koostuu muutamista perusasioista. Ovathan ne kunnossa sinun yrityksessäsi?

#
Työntekeminen
Teknologian kehittyessä ihminen on yhä tärkeämpi

Tuleva syksy ilmentää Integralissa käynnissä olevia muutoksia. Yritys ei kehity ympäristöstään irrallisena.

#
Blogi
Itseohjautuvuus on rock - Kehitä johtamisen mallia

Integralilla on parhaillaan käynnissä mittava Omajohtamisen hanke, jota Business Finland rahoittaa.

#
Omajohtaminen
Anne Ebeling: Johtamisen rooli muuttuu

"Muutos on käynnissä ja tapahtuu joka tapauksessa, sitä ei voi yksittäinen toimija valita."

#
Omajohtaminen
Kirsi Kemi: Uralla ei enää edetä hierarkiassa

"Uralla ei enää edetä hierarkiassa, vaan pitää etsiä erilaisia kokemuksia ja jatkuvasti oppia uutta."

#
Omajohtaminen
Johanna Sinkkonen: Luottamus lähtökohtana

"Toimintaympäristöä muutettaessa lähtökohtana tulee olla luottamus siihen, että ihmiset haluavat tehdä hyvää työtä."

#
Omajohtaminen

Mistä haluat tietää lisää?

Laita meille viesti, niin autamme. | Tietosuojaseloste »

Kiitos! viestisi on nyt matkalla meille.
Pahus! tapahtui virhe. Kokeile uudestaan tai soita meille +358 9 8862 7000.