Mukautuminen muuttuneeseen työelämään

#
18.6.2020
#
Blogi
Mitä tapahtuu seuraavaksi, mihin maailma ja me sen mukana olemme menossa. Kysymyksiä on paljon, täsmällisiä vastauksia harvemmassa. Se kuitenkin on varma, että Koronan jälkeen monikaan asia työelämässä ei ole entisensä.
Ihmiset, Tieto ja Teknologia

Resilienssi – kykyä sopeutua muutokseen

Resilienssi on päivän sana. Psykologiassa resilienssi kuvaa psyykkistä palautumiskykyä, sitä kuinka yksilö tai organisaatio pystyy mukautumaan tilanteeseen ja sen mukanaan tuomaan muutokseen. Mikä on kykymme ottaa vastaan vastoinkäymisiä ja sopeutua niiden tuomiin vaikutuksiin. Työterveyslaitos kuvaa resilienssiä yksilön kannalta sujuvana ja joustavana toimintana yllättävissäkin tilanteissa. Resilienssiä organisaatioon syntyy myös siitä, että tilannekohtaisten pikaratkaisujen lisäksi pysähdytään yhdessä analysoimaan ongelmia ja ratkaisuja osana laajempaa kokonaisuutta. Resilienssi on siis myös organisaation kyvykkyyttä.

Tässäkään kriisissä joustavuuden vaade ei koske pelkästään yksilöitä ja heistä koostuvaa organisaatiota perinteisessä merkityksessä. Joustavuuden vaade koskee myös toimintatapojamme sekä niiden toteuttamista mahdollistavia teknologisia ratkaisuja. Kuinka hyvin pystyimme nopeasti omassa organisaatiossamme ottamaan käyttöön etätyötavat tai kuinka hyvin jaetut resurssit olivat kaikkien käytössä ilman sekaannusta.

Asiakkaitamme hyvää resilienssiä kriisin alussa osoittivat mm. ratkaisut, joissa tanssikurssit siirryttiin pitämään nopeasti etänä ja lääkärin vastaanotto etänä mobiilisti. Pikaratkaisut löytyivät nopeasti ja nyt toimintaa kehitetään edelleen.

Uudet toimintatavat ja – mallit

Tänä aikana toimintamallien muutokset ottavat jättiharppauksen kohti uutta – osittain pakon edessä. Teemme siis pikaratkaisuja toiminnan mahdollistamiseksi muuttuneessa tilanteessa. Entä sitten jatkossa. Mikä on kykymme sopeutua muutokseen ja mahdollisesti tehdä sen johdosta laaja- alaisempia muutoksia.

Kriisin myötä pystymme näkemään myös hyviä asioita – nopea muutos on mahdollista, jos todellinen tarve niin vaatii. Ihmiset omaksuvat nopeasti uusia malleja toimia ja hyväksyvät ne välttämättömyydeksi. Samalla pystymme uudelleenarvioimaan nopeammin vanhoja käytänteitä – esimerkiksi matkoihin kulutettua aikaa ja rahaa suhteessa etätyön mahdollistamiin tapaamisiin verrattuna.

Ei toista ilman kolmatta!

Ihmiset, tieto ja teknologia. Tämän päivän yritysten toimintamallit ja – tavat vaativat kaikki nämä kolme osa- aluetta toimiakseen joustavasti ja tehokkaasti. Olennaisempi kysymys onkin, ovatko osa- alueet ajateltu toimivan yhteen.

Mitä tapahtuu, jos muutan organisaatiossa yhtä osa- aluetta huomioimatta toista. Jos haluan muuttaa organisaatioon liittyvää toimintamallia muuttamatta siihen liittyvää teknologista ratkaisua tai jos emme osaakaan hyödyntää organisaatiossa olevaa tietoa toisin kuin kilpailijamme pystyvät tekemään. Tai mitä esimerkiksi tarkoittaa etäjohtaminen korona- ajan etätyössä.

Tämän ajan ja tulevaisuuden tehokkaat ja tulokselliset toimintamallit mahdollistuvat teknologiaratkaisuilla ja niihin liittyvillä tiedon virtauksella ja visualisoinnilla. Kolmantena osa- alueena ovat ihmiset. Näiden kolmen liitto mahdollistaa yrityksissä paljon.

Kysymys kuuluukin – muutummeko nyt pakon edessä vai uudistummeko hallitusti ajassa?

Ihmisten, tiedon ja teknologian asiantuntija
Anne
Ebeling
CEO, Partner
+358505114350
anne.ebeling@integral.fi
Katso muita julkaisuja
Aitoja kohtaamisia ei voi korvata ?

Aitoja kohtaamisia ei voi korvata mutta tarpeen tullen ihminen on kekseliäs ja jopa hyvin sopeutuvakin.

#
Blogi
Mikä puhuttaa organisaatioiden näkökulmasta

Mikä on tarvittava muutos ja miten ihmiset saadaan osallistutettua muutokseen ovat kestoaiheita.

#
Blogi
Gallup - Mitä mieltä työn tulevaisuudesta?

Työn tulevaisuus mietityttää. Kysyimme ihmisiltä, mitä taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

#
Julkaisu
Nexetic Shield - varmuuskopioi kaikki tärkeä

Varmistuspalvelu ottaa automaattisesti varmuuskopiot tietokoneeltasi. Käyttöönotto käy hetkessä.

#
Julkaisu
Onko VUCA-maailma jo johtamisen agendalla?

VUCA-maailmassa yllätykset ovat uusi normaali. Toivoa siitä, että asiat rullaisivat nykymenolla, ei enää ole.

#
Blogi
Vlogi: Kun itse tehty ei enää riitä

Pekka Nikki kertoo, miksi erityisesti pienten yritysten pitäisi olla rohkeampia ulkoistamaan IT-tukensa.

#
Blogi
Fenix Consulting Oy ja Integral Oy yhdistyneet

Integralin konsultointi- ja tutkimusosaaminen sekä palvelutarjonta vahvistuu Fenix Consulting kanssa.

#
Ilmoitus
5G tulee ja mullistaa yritysten arjen

Uusi vuosikymmen tuo mukanaan 5G:n. Teknologialla uskotaan olevan vaikutuksia yrityksiin, palveluihin ja työpaikkoihin.

#
Julkaisu
Omajohtamisen indikaattori on muutoksen työväline

Omajohtamisen indikaattori tuottaa analysoitua tietoa organisaatiosi itseohjautuvuuden tasosta.

#
Omajohtaminen
Webinaari: Itseohjautuva organisaatio

Itseohjautuvuus toimintamallina on jo totta. Tarua on, että itseohjautuvuus olisi helppo toteuttaa.

#
Omajohtaminen
Totuus ohjelmistokehityksen kustannuksista

Mistä ohjelmistokehitysprojektin kustannukset muodostuvat ja miten ostoprosessi käytännössä tapahtuu?

#
Ohjelmisto
ITIL 4 -arvoketju osana palveluhallintaa

ITIL 4 sertifioitumisen myötä Integral pystyy nyt hyödyntämään palvelumuotoilua osana palveluhallintaa.

#
Mittaaminen
Digitaalinen sujuvoittaminen muokkaa toimialoja

Digitalisointi muokkaa tuotteita, kilpailua ja toimialoja. Miten sujuvoittaminen onnistuu esimerkiksi rakennusalalla?

#
Blogi
Poisoppiminen on ohitettu työelämän haaste

Kyky oppia on perusedellytys nykypäivän työelämässä. Jatkuva uuden oppiminen edellyttää myös poisoppimisen taitoa.

#
Blogi
Perusasiat kuntoon yrityksen tietoturvassa

Yrityksen tietoturva koostuu muutamista perusasioista. Ovathan ne kunnossa sinun yrityksessäsi?

#
Työntekeminen
Teknologian kehittyessä ihminen on yhä tärkeämpi

Tuleva syksy ilmentää Integralissa käynnissä olevia muutoksia. Yritys ei kehity ympäristöstään irrallisena.

#
Blogi
Itseohjautuvuus on rock - Kehitä johtamisen mallia

Integralilla on parhaillaan käynnissä mittava Omajohtamisen hanke, jota Business Finland rahoittaa.

#
Omajohtaminen
Anne Ebeling: Johtamisen rooli muuttuu

"Muutos on käynnissä ja tapahtuu joka tapauksessa, sitä ei voi yksittäinen toimija valita."

#
Omajohtaminen
Kirsi Kemi: Uralla ei enää edetä hierarkiassa

"Uralla ei enää edetä hierarkiassa, vaan pitää etsiä erilaisia kokemuksia ja jatkuvasti oppia uutta."

#
Omajohtaminen
Johanna Sinkkonen: Luottamus lähtökohtana

"Toimintaympäristöä muutettaessa lähtökohtana tulee olla luottamus siihen, että ihmiset haluavat tehdä hyvää työtä."

#
Omajohtaminen

Mistä haluat tietää lisää?

Laita meille viesti, niin autamme. | Tietosuojaseloste »

Kiitos! viestisi on nyt matkalla meille.
Pahus! tapahtui virhe. Kokeile uudestaan tai soita meille +358 9 8862 7000.