Paljonko ohjelmistokehitys maksaa?

#
5.11.2019
#
Kehittäminen
#
Ohjelmisto
Mistä ohjelmistokehitysprojektin kustannukset muodostuvat ja kuinka ostoprosessi käytännössä tapahtuu?

Ohjelmistot syntyvät varsin vakiintuneella toimintamallilla ja samojen vaiheiden kautta. Lopullisen hinnan osalta merkittävin yksittäinen tekijä on ohjelmiston toteuttamiseen tarvittava aika. Lisäksi hintaan vaikuttaa, kuinka monta eri asiantuntijaa toteuttamiseen tarvitaan. Halvimmillaan kustannus on yhden henkilön kuukausipalkan verran ja suurimmissa kokonaisuuksissa jopa useamman henkilön vuosipalkan verran.

Räätälöidyn ohjelmiston toteuttaminen alkaa asiakastarpeen kartoituksella ja siihen soveltuvan ratkaisun muotoilulla.

Ohjelmistoprojektin alkaessa asiakas ei välttämättä voi tietää, kuinka iso työ on kyseessä. Tämä johtuu siitä, että alustavat suunnitelmat ovat yleensä epätarkkoja. Riippuen asian monimutkaisuudesta asiakkaalla saattaa olla jo itsellään valmis kuva lopputuloksesta. Siksi Integralilla suosimme yhdessä iteroimista, jossa palvelumuotoilun keinoin tarkennetaan ideaa valmiimmaksi.

Iteroimisen aikana selkiytyvät ohjelmiston toiminnalliset eli liiketoimintalogiikkaa palvelevat sekä niin sanotut ei-toiminnalliset, eli ohjelman yleistä toimintaa varten tarvittavat ominaisuudet. Parhaimmillaan vaiheen lopputuotoksena toteutetaan käyttöliittymäprototyyppi, jossa käyttäjä voi edetä kuten lopputuotteessa on tarkoitus.

Suunnittelu edustaa vain noin 3–10 % valmiin lopputuotteen kustannuksista. Se kuitenkin luo osapuolille selkeän käsityksen, mitä olemme yhdessä toteuttamassa. Vaihe on verrattavissa talon rakentamiseen ja arkkitehdin kanssa laadittaviin rakennuspiirustuksiin.

Tämän pohjalta asiakkaalle laaditaan suunnitelma ohjelmiston toteuttamiseen liittyvistä asiantuntijoista sekä työvaiheista, ja annetaan tarjouksen muodossa mahdollisimman tarkat työmääräarviot. Toteutuksen aikana asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa suunnitelmaa. Työt elävät joustavasti muutosten mukaan.  

Asiakkaan rooli ohjelmistokehitysprojektissa riippuu projektista ja aihealueesta. Jos vaikkapa aihealue on monimutkainen, asiakkaan rooli on hyvin tärkeä. Yksinkertaisimmissa projekteissa rooli on pienempi.

Halvalla voi saada ohjelmistokehityksessä hyvää, jos ostaa pientä ja valmista. Usein esimerkiksi on halvempaa muokata prosesseja tukemaan ohjelmistoa kuin toisin päin. Asiakas voi myös säästää osallistumalla aktiivisesti omaan tarvekartoitukseensa ja projektinohjaukseen. Onnistunut ohjelmistoprojekti on hyvin valmisteltu.

Lopullinen hinta koostuu muistakin asioista kuin muotoilusta ja koodaamisesta.
Ohjelmistokehitykseen liittyy myös graafista suunnittelua, teknologia-arkkitehtuuri - ja tietomallisuunnittelua, testausta sekä projektinhallintaa. Poikkeuksetta ohjelmisto tarvitsee palvelinympäristön ja ylläpitoa.

Ohjelmistokehitys kannattaa ajatella matkana, jonka aikana opitaan, tehostetaan omia toimintatapoja ja kehitetään kilpailukyky 3.0:aa.

Valitettava totuus ohjelmistokehityksen hinnasta ja sisällöstä on, ettei sitä voida tarkalleen tietää. Sen sijaan voit laittaa asiantuntijat selvittämään sen sinun puolestasi.

Markkinointi
Yhteystiedot
Markkinointi
+358988627000
markkinointi@integral.fi
Katso muita julkaisuja
Aitoja kohtaamisia ei voi korvata ?

Aitoja kohtaamisia ei voi korvata mutta tarpeen tullen ihminen on kekseliäs ja jopa hyvin sopeutuvakin.

#
Blogi
Mikä puhuttaa organisaatioiden näkökulmasta

Mikä on tarvittava muutos ja miten ihmiset saadaan osallistutettua muutokseen ovat kestoaiheita.

#
Blogi
Gallup - Mitä mieltä työn tulevaisuudesta?

Työn tulevaisuus mietityttää. Kysyimme ihmisiltä, mitä taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

#
Julkaisu
Nexetic Shield - varmuuskopioi kaikki tärkeä

Varmistuspalvelu ottaa automaattisesti varmuuskopiot tietokoneeltasi. Käyttöönotto käy hetkessä.

#
Julkaisu
Onko VUCA-maailma jo johtamisen agendalla?

VUCA-maailmassa yllätykset ovat uusi normaali. Toivoa siitä, että asiat rullaisivat nykymenolla, ei enää ole.

#
Blogi
Vlogi: Kun itse tehty ei enää riitä

Pekka Nikki kertoo, miksi erityisesti pienten yritysten pitäisi olla rohkeampia ulkoistamaan IT-tukensa.

#
Blogi
Fenix Consulting Oy ja Integral Oy yhdistyneet

Integralin konsultointi- ja tutkimusosaaminen sekä palvelutarjonta vahvistuu Fenix Consulting kanssa.

#
Ilmoitus
5G tulee ja mullistaa yritysten arjen

Uusi vuosikymmen tuo mukanaan 5G:n. Teknologialla uskotaan olevan vaikutuksia yrityksiin, palveluihin ja työpaikkoihin.

#
Julkaisu
Omajohtamisen indikaattori on muutoksen työväline

Omajohtamisen indikaattori tuottaa analysoitua tietoa organisaatiosi itseohjautuvuuden tasosta.

#
Omajohtaminen
Webinaari: Itseohjautuva organisaatio

Itseohjautuvuus toimintamallina on jo totta. Tarua on, että itseohjautuvuus olisi helppo toteuttaa.

#
Omajohtaminen
Totuus ohjelmistokehityksen kustannuksista

Mistä ohjelmistokehitysprojektin kustannukset muodostuvat ja miten ostoprosessi käytännössä tapahtuu?

#
Ohjelmisto
ITIL 4 -arvoketju osana palveluhallintaa

ITIL 4 sertifioitumisen myötä Integral pystyy nyt hyödyntämään palvelumuotoilua osana palveluhallintaa.

#
Mittaaminen
Digitaalinen sujuvoittaminen muokkaa toimialoja

Digitalisointi muokkaa tuotteita, kilpailua ja toimialoja. Miten sujuvoittaminen onnistuu esimerkiksi rakennusalalla?

#
Blogi
Poisoppiminen on ohitettu työelämän haaste

Kyky oppia on perusedellytys nykypäivän työelämässä. Jatkuva uuden oppiminen edellyttää myös poisoppimisen taitoa.

#
Blogi
Perusasiat kuntoon yrityksen tietoturvassa

Yrityksen tietoturva koostuu muutamista perusasioista. Ovathan ne kunnossa sinun yrityksessäsi?

#
Työntekeminen
Teknologian kehittyessä ihminen on yhä tärkeämpi

Tuleva syksy ilmentää Integralissa käynnissä olevia muutoksia. Yritys ei kehity ympäristöstään irrallisena.

#
Blogi
Itseohjautuvuus on rock - Kehitä johtamisen mallia

Integralilla on parhaillaan käynnissä mittava Omajohtamisen hanke, jota Business Finland rahoittaa.

#
Omajohtaminen
Anne Ebeling: Johtamisen rooli muuttuu

"Muutos on käynnissä ja tapahtuu joka tapauksessa, sitä ei voi yksittäinen toimija valita."

#
Omajohtaminen
Kirsi Kemi: Uralla ei enää edetä hierarkiassa

"Uralla ei enää edetä hierarkiassa, vaan pitää etsiä erilaisia kokemuksia ja jatkuvasti oppia uutta."

#
Omajohtaminen
Johanna Sinkkonen: Luottamus lähtökohtana

"Toimintaympäristöä muutettaessa lähtökohtana tulee olla luottamus siihen, että ihmiset haluavat tehdä hyvää työtä."

#
Omajohtaminen

Mistä haluat tietää lisää?

Laita meille viesti, niin autamme. | Tietosuojaseloste »

Kiitos! viestisi on nyt matkalla meille.
Pahus! tapahtui virhe. Kokeile uudestaan tai soita meille +358 9 8862 7000.