Poisoppiminen on ohitettu työelämän haaste

#
1.10.2019
#
Blogi
#
Omajohtaminen
Elinikäinen oppiminen, jatkuva oppiminen, elämänlaajuinen oppiminen, poisoppiminen. Mikä näistä ei kuulu joukkoon?

Kyky oppia uutta ja soveltaa opittua on perusedellytys nykypäivän työelämässä. Jatkuvasti uuden oppiminen edellyttää myös poisoppimisen taitoa.

Poisoppimisesta puhutaan ja kirjoitetaan huomattavan paljon vähemmän. Pinttyneitä, eilispäivän toimintatapoja ylläpidetään ehkä jopa hieman huomaamatta.

Työpaikoilla tilanne on tuttu uuden työntekijän aloittaessa. Uusi työntekijä ei vielä tunne yrityksen kulttuuria ja saattaa ihmetellä joitain käytäntöjä. Jos organisaatiossa olisi toimintatapana uuden rekryn ”kuuleminen”, tarjoutuu loistava mahdollisuus poimia parhaat käytännöt ja tehdä pieniä arjen muutoksia. Niillä voi olla isokin merkitys työn imuun, henkilökunnan innostukseen ja uuden työkaverin viihtyvyyteen työpaikassa.  

Poisoppiminen on vaikeaa siksi, että se edellyttää ajattelutavan muutosta. Siihen tarvitaan motivaatiota sekä vahvaa halua siirtyä johonkin uuteen toimintatapaan. Tarvitaan korvaavia, uusia rakenteita, jotka eivät enää kerta kaikkiaan mahdollista vanhalla tavalla toimimista.

Tarvitaan myös kykyä ajattelutavan muutokseen ja kiinnostusta tarkastella uudessa valossa omia asenteita.

Kun vanhan upgreidaaminen ei enää onnistu tai ei ole mahdollista, joudutaan hetkellisesti pois omalta mukavuusalueelta, eikä se aina tunnu hyvältä. Mistä raivata kiireen keskellä aikaa ja ryhtyä opettelemaan uutta? Olisi paljon helpompaa toimia niin kun aina ennenkin. Melko tuttua ajattelua varmaan jokaiselle ja ihan inhimillistäkin.

Tosiasiassa uuden oppiminen tapahtuu aina oman mukavuusalueen ulkopuolella.

Minusta poisoppimisessa on kyse organisaation sisäisestä halusta tehdä muutos. Jos muutospaineet tulevat ulkopuolelta, ollaan jo auttamattomasti liian myöhässä.

Poisoppimisen polttoainetta ovat onnistumiset ja oivallukset. Ne kasvattavat motivaatiota uuden toimintatavan juurruttamiseen ja synnyttävät positiivisen kierteen. Ihminen kertoo onnistumisista ja oivalluksista usein huomaamattaan, ja se saa toisetkin innostumaan. Se taas kannustaa jatkamaan.

Kun itse koemme, että uusi tapa tuottaa tuloksia, on omaa ajattelutapaakin helpompi muuttaa. Uudet oivallukset harvoin päätyvät käytäntöön, jos ne ovat pahasti ristiriidassa omien käsitystemme kanssa.

Menestyminen edellyttää uteliaisuutta sekä asioiden rakentavaa ja ratkaisulähtöistä kyseenalaistamista.

Pidetään siis aivot ja sydän mukana omassa jatkuvasti uudistuvassa työssä!

Kirjoittaja toimii Integralissa työelämän uudistajana
Katso muita julkaisuja
Mukautuminen muuttuneeseen työelämään

Mikä on kykymme ottaa vastaan vastoinkäymisiä ja sopeutua niiden tuomiin vaikutuksiin. Uudet toimintatavat ja -mallit

#
Blogi
Aitoja kohtaamisia ei voi korvata ?

Aitoja kohtaamisia ei voi korvata mutta tarpeen tullen ihminen on kekseliäs ja jopa hyvin sopeutuvakin.

#
Blogi
Mikä puhuttaa organisaatioiden näkökulmasta

Mikä on tarvittava muutos ja miten ihmiset saadaan osallistutettua muutokseen ovat kestoaiheita.

#
Blogi
Gallup - Mitä mieltä työn tulevaisuudesta?

Työn tulevaisuus mietityttää. Kysyimme ihmisiltä, mitä taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

#
Julkaisu
Nexetic Shield - varmuuskopioi kaikki tärkeä

Varmistuspalvelu ottaa automaattisesti varmuuskopiot tietokoneeltasi. Käyttöönotto käy hetkessä.

#
Julkaisu
Onko VUCA-maailma jo johtamisen agendalla?

VUCA-maailmassa yllätykset ovat uusi normaali. Toivoa siitä, että asiat rullaisivat nykymenolla, ei enää ole.

#
Blogi
Vlogi: Kun itse tehty ei enää riitä

Pekka Nikki kertoo, miksi erityisesti pienten yritysten pitäisi olla rohkeampia ulkoistamaan IT-tukensa.

#
Blogi
Fenix Consulting Oy ja Integral Oy yhdistyneet

Integralin konsultointi- ja tutkimusosaaminen sekä palvelutarjonta vahvistuu Fenix Consulting kanssa.

#
Ilmoitus
5G tulee ja mullistaa yritysten arjen

Uusi vuosikymmen tuo mukanaan 5G:n. Teknologialla uskotaan olevan vaikutuksia yrityksiin, palveluihin ja työpaikkoihin.

#
Julkaisu
Omajohtamisen indikaattori on muutoksen työväline

Omajohtamisen indikaattori tuottaa analysoitua tietoa organisaatiosi itseohjautuvuuden tasosta.

#
Omajohtaminen
Webinaari: Itseohjautuva organisaatio

Itseohjautuvuus toimintamallina on jo totta. Tarua on, että itseohjautuvuus olisi helppo toteuttaa.

#
Omajohtaminen
Totuus ohjelmistokehityksen kustannuksista

Mistä ohjelmistokehitysprojektin kustannukset muodostuvat ja miten ostoprosessi käytännössä tapahtuu?

#
Ohjelmisto
ITIL 4 -arvoketju osana palveluhallintaa

ITIL 4 sertifioitumisen myötä Integral pystyy nyt hyödyntämään palvelumuotoilua osana palveluhallintaa.

#
Mittaaminen
Digitaalinen sujuvoittaminen muokkaa toimialoja

Digitalisointi muokkaa tuotteita, kilpailua ja toimialoja. Miten sujuvoittaminen onnistuu esimerkiksi rakennusalalla?

#
Blogi
Perusasiat kuntoon yrityksen tietoturvassa

Yrityksen tietoturva koostuu muutamista perusasioista. Ovathan ne kunnossa sinun yrityksessäsi?

#
Työntekeminen
Teknologian kehittyessä ihminen on yhä tärkeämpi

Tuleva syksy ilmentää Integralissa käynnissä olevia muutoksia. Yritys ei kehity ympäristöstään irrallisena.

#
Blogi
Itseohjautuvuus on rock - Kehitä johtamisen mallia

Integralilla on parhaillaan käynnissä mittava Omajohtamisen hanke, jota Business Finland rahoittaa.

#
Omajohtaminen
Anne Ebeling: Johtamisen rooli muuttuu

"Muutos on käynnissä ja tapahtuu joka tapauksessa, sitä ei voi yksittäinen toimija valita."

#
Omajohtaminen
Kirsi Kemi: Uralla ei enää edetä hierarkiassa

"Uralla ei enää edetä hierarkiassa, vaan pitää etsiä erilaisia kokemuksia ja jatkuvasti oppia uutta."

#
Omajohtaminen
Johanna Sinkkonen: Luottamus lähtökohtana

"Toimintaympäristöä muutettaessa lähtökohtana tulee olla luottamus siihen, että ihmiset haluavat tehdä hyvää työtä."

#
Omajohtaminen

Mistä haluat tietää lisää?

Laita meille viesti, niin autamme. | Tietosuojaseloste »

Kiitos! viestisi on nyt matkalla meille.
Pahus! tapahtui virhe. Kokeile uudestaan tai soita meille +358 9 8862 7000.