Sijaisten ja henkilöstöresurssien hallinta

Palveluja ja liikkuvaa työtä tarjoavien yritysten yksi suurimpia haasteista on resurssien- ja sijaistenhallinta; kuinka saadaan oikea henkilö oikeaan paikkaan sovittuna ajankohtana. Resurssien tarve voi vaihdella päivittäin, jolloin työn hallinta ja organisointi voi tuntua haastavalta.

Sijaisten hallintaa ohjataan usein Excel- ja puhelinratkaisuilla, jotka vaativat runsaasti aikaa etenkin sijaisten määrän ollessa suuri. Integralin Intun avulla etsit ja kiinnität sijaiset tekstiviestillä aikaa vievien puhelinsoittojen sijaan. Asiakkaidemme sijaisten hankintaan käyttämä työaika on jopa puolittunut.


Tietoturvallista liikkuvan työn hallintaa automatisoidulla järjestelmällä

Intu auttaa löytämään oikeat työntekijät tai sijaiset yllättäviin työvoimatarpeisiin pienellä vaivalla. Henkilövälitysjärjestelmän avulla hallinnoit työntekijöiden tietoa ja pystyt reagoimaan nopeasti asiakkaiden työvoimatarpeisiin.

Intu etsii puolestasi profiilikannastanne sopivat henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tiettynä ajankohtana. Intun käytettävyyskalenterin avulla näet kaikki työntekijät ja heille sovitut työvuorot yhdellä silmäyksellä.Voit suodattaa juuri asiakkaan tarpeisiin soveltuvat henkilöt ja tarjota työvuoroa tekstiviestitse suoraan työntekijöille.

Työvuoroon liittyvät tiedot tallentuvat tietoturvalliseen palveluumme ja esimerkiksi kirjaukset suoritetuista työvuoroista siirtyvät tarvittaessa suoraan kirjanpitojärjestelmäänne. Työntekijä kirjaa toteutuneet tunnit ja mahdolliset lisäkustannukset työvuoron päätyttyä.

Henkilöhallintajärjestelmämme pitää kirjaa vuoron laskutus- ja kustannustiedoista ottaen huomioon lisäsäännöstöt (TES-hallinta), jotka ovat ylläpitäjän hallittavissa. Sijaistarpeiden luonti, sijaisten hakeminen ja työvuoron kiinnittäminen onnistuvat sekä tietokoneella että mobiililaitteilla. Intu on pilvessä toimiva palvelu.


Palvelu erityisesti henkilöstöalalle ja vuokratyövoimaa tarjoaville yrityksille

Intu soveltuu erityisesti henkilöstöpalvelualan yritysten tarpeisiin sekä yrityksille, jotka tarjoavat vuokratyövoimaa kulloisenkin tarpeen mukaan. Palvelua hyödynnetään myös yritysten sisäisessä resursoinnissa, kuten osa-aikaisen työvoiman tai sijaisuuksien suunnittelussa. Myös loma-ajat saattavat vaatia laajempaa resursointisuunnittelua. Intu on suunniteltu tukemaan ja yksinkertaistamaan erityisesti suurien ja keskisuurien yrityksien työvoimaresursointia.

Palvelun ominaisuuksia ja hyötyjä

Intu liikkuvan työn hallintajärjestelmällä koko resurssienhallinnan prosessi on helppokäyttöinen niin vuoroista vastaavalle henkilölle kuin työntekijöillekkin. Työntekijät kuittaavat itse sopivat työvuorot vastaanotetuiksi ja tiedot suoritetuista vuoroista siirtyvät automaattisesti kirjanpitojärjestelmään. Kommunikointi asiakkaan suuntaan on vaivatonta ja helpottaa palautteen antamisen mahdollisuutta. Intu tarjoaa mahdollisuuden myös asiakaskokemuksen kehittämiseen.


Tieto asiakkaista, työntekijöistä ja työvuoroista on yhdessä paikassa ja tieto on kaikkien sitä tarvitsevien henkilöiden saatavilla. Intun avulla hallinnoidaan koko prosessia aina asiakkaan tilauksesta laskujen lähettämiseen sekä palkkojen maksuun.

Palvelu sisältää seuraavat ominaisuudet:

• Kaikki tieto on yhdessä paikassa
• Ajantasainen asiakasrekisteri
• Päivitettävät työntekijäprofiilit
• Helppokäyttöinen käytettävyyskalenteri
• Työvuorojen tarjoaminen soveltuville henkilöille
• Tietoturvallinen pilvipalvelu tiedon säilyttämiseen
• Tiedon palauttaminen pilvipalvelusta tarpeen vaatiessa
• Automaattinen työajanseuranta ja raportointi
• Automaattiset työaikasäännöt
• Integraatio kirjanpitojärjestelmään
• Laskutustiedot


Palvelun käyttökustannukset

Maksat palvelusta kuukausimaksun eikä käyttöönotosta tule lisäkuluja. Työntekijöille palvelu on aina maksuton. Intu-palvelu on helppokäyttöinen, mutta koulutamme henkilöstön tarpeen mukaan.

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja suosittelun kysyminen

Oletko kiinnostunut mittaamaan asiakkaidenne suositteluhalukkuutta ja asiakaskokemusta? Useat asiakkaamme hyödyntävät NPS-kyselyä (Net Promoter Score) asiakastapahtuman jälkeen. Esimerkiksi siivouspalvelun jälkeen asiakkaalle voidaan lähettää automaattisesti tekstiviesti tai sähköposti, jossa kysytään millä todennäköisyydellä palveluitanne suositeltaisiin.

Olemme kehittäneet mittaamiseen ja tulosten analysointiin helppokäyttöisen NPS-koneen. Tarjoamme NPS-koneelle kuukauden maksuttoman kokeilun.

Lue lisää mittaamisesta, suosittelusta ja NPS-kyselystä >>

« Paluu

CONTACT US »
OTA
YHTEYTTÄ »

Jätä yhteydenottopyyntö

Palaamme asiaan pikimmiten!