Omajohtamisen pilottiohjelmaan

Integralin Omajohtamisen pilottiohjelma

Pilottiohjelman hyödyt

Omajohtamisen pilottiohjelman merkitys on tehdä näkyväksi toimenpiteiden ja erilaisten kokeilujen vaikuttavuus yrityksen liiketoimintaan ja tuottaa hyötyarvoja uudistuvaan yrityskulttuuriin. Sen merkitys on tukea muutosta kohti itseohjautuvuutta ja uuden oppimista merkityksellisellä tavalla organisaatiossa.

Miten homma etenee

Mistä on kyse

Integral Oy:n Omajohtaminen projekti on Business Finlandin tuella rahoitettu selvitys- ja tiedonkeruuhanke, jolla selvitetään, onko löydettävissä uusia keinoja ja välineitä, jotka auttavat organisaatioita tekemään näkyväksi työnmurroksen vaikutuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia omissa organisaatiossaan. Pilottiohjelma kestää syyskuun 2019 loppuun. Ohjelma on veloitukseton asiakkaille syyskuun loppuun asti.

Olemme konseptoineet modulaarisen pilottiohjelman, joka starttaa tahtotilan määrittelystä ja tavoitteiden asettamisesta. Organisaation nykytilaa selvitetään Omajohtamisen Indikaattorin avulla. Sillä saadaan anonyymisti tuotettua tietoa itseohjautuvuuden nykytilasta organisaatiossa. Indikaattori tekee näkyväksi sekä yksilön oman että organisaation kokeman itseohjautuvuuden tason. Mittauksen avulla saadaan yrityskulttuurin heikot signaalit ja potentiaali esille johdon tai valitun liiketoimintayksikön käyttöön.

Pilottiohjelmaan kuuluu kerätyn tiedon raportointi ja analysointi. Käymme läpi keskeisimmät havainnot sekä toimenpidesuositukset. Räätälöimme myös tarpeiden mukaan työpajat ja koulutukset. Seuraamme toteutumista suhteessa tavoitteisiin.

Lisätietoa:
Elina Ali-Melkkilä
Omajohtaminen projektipäällikkö

elina.ali-melkkila@integral.fi
+358 407004376


6.6.2019 järjestetty Omajohtamisen asiakastilaisuus
Etkö päässyt paikalle? Katso esitykset tästä.

Anne Ebeling

"Työn murros on käynnissä. Organisaatioiden toimintaympäristöjä muokkaavat muun muassa teknologioiden tuomat mahdollisuudet, tavat hyödyntää ja jakaa tietoa sekä globaalit markkinat. Myös ihmisten toiminta ja johtamisen rooli tulee organisaatioissa muuttumaan. Tämä muutos on käynnissä ja tapahtuu joka tapauksessa, sitä ei voi yksittäinen toimija valita."

Kirsi Kemi

"Organisaatioissa tulee korostumaan työn merkitys ja liikkuvuus roolista toiseen. Uralla ei enää edetä hierarkiassa, vaan pitää etsiä erilaisia kokemuksia ja jatkuvasti oppia uutta. Johtajuutta pitää löytyä organisaation kaikilta tasoilta."

Johanna Sinkkonen

"Toimintaympäristöä muutettaessa lähtökohtana tulee olla luottamus siihen, että ihmiset haluavat tehdä hyvää työtä. Löydetään luottamuksen henki ja päätöksenteon uskallus yhdessä. Otetaan aitoa yhteisvastuullista roolia, jotta yhteisohjautuvuus voi toteutua. Tiimeissä kannetaan yhteisvastuullisesti vastuuta luoduista strategisista tavoitteista."


Omajohtaminen-hanke on Business Finlandin tuella toteutettava tutkimus ja kartoitus työntekijälähtöisen itsensäjohtamismallin rakentamiselle.

CONTACT US »
OTA
YHTEYTTÄ »

Jätä yhteydenottopyyntö

Palaamme asiaan pikimmiten!