Omajohtaminen

Omajohtaminen

Omajohtaminen on toimintamalli, jonka avulla organisaatiot voivat rakentaa omaa toimintamalliaan kohti uutta ja modernia toimintatapaa.

Omajohtamisen toimintamalli

Omajohtamisen taustat

2018 saimme Business Finlandilta 0,5 M€:n tutkimusavustuksen. Sen avulla olemme tutkimme työn murrosta ja sen vaikutusta organisaatioihin. Tutkimuksen pohjalta olemme luoneet Omajohtamisen toimintamallin.

Mallin avulla organisaatiot voivat rakentaa omaa toimintamalliaan kohti uutta, modernia toimintatapaa, koskivatpa muutostarpeet  yrityksen ihmisiä, tietoa tai teknologiaa.


Omajohtaminen toimintamallina

Työn ja työntekemisen murros on käynnissä, lähes kaikkialla ja kaikilla toimialoilla. Merkittävinä muutosvoimina muutoksen takana ovat

  • teknologian nopea kehitys (automaatio, robotiika, tekoäly)
  • globalisaatio (riippumattomuus ajasta ja paikasta)

Tiedon käyttö tuotannontekijänä ja tiedon määrän merkittävä lisääntyminen sekä samanaikainen tiedon saavutettavuuden tasa- arvoistuminen, joka puolestaan on vaikuttanut osaamisen kehittymiseen ja kehittymistarpeeseen.

Miltä työelämä näyttää tulevaisuudessa riippuu pitkälti siitä, miten onnistumme kääntämään työn murroksen mahdollisuudeksi. Ihmiset, tieto ja teknologia ovat ratkaisevassa kolmikantayhteydessä.

Omajohtamisen indikaattori

Organisaation nykytilaa selvitetään Omajohtamisen Indikaattorin avulla. Sillä saadaan anonyymisti tuotettua tietoa itseohjautuvuuden nykytilasta organisaatiossa.

Indikaattori tekee näkyväksi sekä yksilön oman että organisaation kokeman itseohjautuvuuden tason. Mittauksen avulla saadaan yrityskulttuurin heikot signaalit ja potentiaali esille johdon tai valitun liiketoimintayksikön käyttöön

Palvelu sisältää

Palveluun kuuluu kerätyn tiedon raportointi ja analysointi. Käymme läpi keskeisimmät havainnot sekä toimenpidesuositukset.

Räätälöimme myös tarpeiden mukaan työpajat ja koulutukset. Seuraamme toteutumista suhteessa tavoitteisiin.Omajohtamisen hyötyjä
Omajohtamisen toimintamallin merkitys on tehdä näkyväksi toimenpiteiden ja erilaisten kokeilujen vaikuttavuus yrityksen liiketoimintaan ja tuottaa hyötyarvoja uudistuvaan yrityskulttuuriin. Sen merkitys on tukea muutosta kohti itseohjautuvuutta ja uuden oppimista merkityksellisellä tavalla organisaatiossa.
Asiakkaitamme
Tutustu muihin palveluihimme
Digikartoitus
Verkkokauppa
Verkkosivut
digisuunnittelu
Ohjelmistokehitys

Haluatko, että

Anne

kertoo sinulle lisää

Jätä yhteystietosi alle niin saat vastauksia. | Tietosuojaseloste »

Lisää tietoja
Vähennä tietoja
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.