Fjärrsupport

Med hjälp av denna sida kan du skapa en session för fjärranslutning till din  Win/PC datamaskin för felsökning samt för eventuella service- och reparationsåtgärder. Du får en PIN-kod av vår kontaktperson, och aktiveringen av denna laddar ner supportappen som en .exe-fil.

Mac/OS X – användare kan ladda ner appen härifran »

Mata in och aktivera PIN-kod:

Helpdesk

+358 9 4247 5858

Vi är öppna mån-fre 08:00–17:00

integral@integral.fi

Fjärrsupport