Med hjälp av denna sida kan du skapa en session för fjärranslutning till din Win/PC datamaskin för felsökning samt för eventuella service- och reparationsåtgärder. Du får en PIN-kod av vår kontaktperson, och aktiveringen av denna laddar ner supportappen som en .exe-fil.


Mac/OS X – användare kan ladda ner appen härifrån »


Mata in och aktivera PIN-kod:

FISEEN