Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?
Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Integral Oy - myynti@integral.fi - +358 9 8862 7000
Käytämme tietojasi turvallisesti
Tietosuoja ja tietoturva on meille tärkeää

Rekisterinpitäjä

Integral Oy

Metsänneidonkuja 8

02130 Espoo

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

tietosuojavastaava@integral.fi

Rekisterin nimi

Integral Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Tietolähteet

Tietoja kerätään yleisesti saatavilla olevista lähteistä ja rekistereistä. Tietoja kerätään myös Integral Oy:n verkkopalveluissa hyödyntämällä tässä selosteessa esiintuotujen palveluiden ja evästeiden avulla.

Rekisterin tietosisältö

Tämä sivusto kerää käyttäjäkohtaisia tietoja itse sekä kolmansien osapuolien kautta. Kerätyt tiedot ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätiedot, puhelinnumero, evästeet, yksilölliset laitetunnisteet markkinoinnin käyttöön (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA), yrityksen nimi ja muut tiedot.

Kerätyistä tietoista kerrotaan tarkemmin tässä tietosuojaselosteessa tai selitysteksteissä, jotka näytetään ennen tietojen keräämistä.

Käyttäjä voi antaa henkilökohtaisia tietoja vapaasti. Käyttötiedot kerätään automaattisesti integral.fi-verkkosivustoa käytettäessä.

Sivuston keräämät tiedot ovat pakollisia, ellei toisin ole mainittu. Jos verkkosivun ei ole mahdollista kerätä tietoja, sivusto ei voi välttämättä tarjota kaikkia palveluita. Jos sivusto ilmoittaa, että tiettyjen tietojen antaminen ei ole pakollista, tiedot voi jättää antamatta ja sivustoa voi käyttää kaikkien palveluiden toimiessa normaalisti.

Käyttäjät, jotka ovat eivät ole varmoja, mitkä käyttäjäkohtaiset tiedot ovat pakollisia, voivat ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Evästeet ja muut seurantavälineet tällä verkkosivustolla tai kolmansien osapuolien palvelujen omistajilla palvelevat käyttäjän palveluita sekä kaikkien muiden tässä selosteessa ja mahdollisessa evästekäytännössä kuvattuja tavoitteita.

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista tämän sivuston kautta hankituista, julkaistavista tai jaetuista kolmansien osapuolten henkilökohtaisista tiedoista ja vahvistavat, että heillä on kolmannen osapuolen suostumus toimittaa tiedot rekisterinpitäjälle.

Tietojen käsittelytapa ja -paikka

Käsittelytapa

Rekisterinpitäjä tekee asianmukaiset turvatoimenpiteet estääkseen tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muuttamisen tai luvattoman tuhoamisen.

Tietojenkäsittely tapahtuu tietokoneilla ja/tai IT-käytössä olevilla työkaluilla noudattaen tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin liittyviä organisaatiomenettelyjä. Tiedot voivat joissain tapauksissa olla saatavilla henkilöille, jotka liittyvät integral.fi-sivuston toimintaan (hallinto, myynti, markkinointi, juridinen asiantuntija, järjestelmänhallinta), sekä ulkopuolisille osapuolille (kuten kolmansien osapuolten palveluntarjoajat, postin välittäjät, IT-yritykset, viestintätoimistot), jotka rekisterinpitäjä on nimittänyt tarvittaessa tietojenkäsittelijöiksi. Rekisterinpitäjältä voi pyytää päivitettyä luetteloa osapuolista milloin tahansa.

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Rekisterinpitäjä voi käsitellä käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista pätee:

 • käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yhteen tai useampaan tarkoitukseen. Huom: Joidenkin lakien mukaan rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietoja vain siihen asti kunnes käyttäjä estää tietojenkeruun, vaikka tietojenkäsittely nojaisi käyttäjän suostumukseen tai muuhun oikeusperusteeseen. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan eurooppalaista tietosuojalakia;
 • tietojen toimittaminen on välttämätöntä käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja/tai mahdollisten sopimusta edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi;
 • tietojenkäsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjälle asetetun laillisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun mukaisesti tai rekisterinpitäjälle osoitetun julkisen vallankäytön yhteydessä;
 • käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen kannalta.

Kaikissa tapauksissa rekisterinpitäjältä voi pyytää selvennystä oikeusperusteita ja siitä, onko henkilötietojen kerääminen lakisääteinen, sopimusvelvoite vai sopimuksen tekemiseen vaadittava vaatimus.

Käsittelypaikka

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän toimistossa ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat henkilöt sijaitsevat. Henkilöt ovat Integral Oy:n työntekijöitä tai yhteistyökumppaneita.

Tietojensiirto saattaa tapahtua eri maiden välillä riippuen rekisterinpitäjän sijainnista. Saadaksesi lisätietoa siirrettyjen tiedostojen käsittelypaikasta, käyttäjät voivat tarkistaa henkilötietojen käsittelyä koskevan osion.

Käyttäjillä on oikeus saada tietoa tiedonsiirron oikeusperusteista Euroopan unionin ulkopuolelle tai kahden tai useamman maan kansainväliseen organisaatioon, kuten YK:hon, sekä toteutetuista turvatoimenpiteistä, joita rekisterinpitäjä on tehnyt suojatakseen käyttäjien tietoja.

Jos tällaista siirtoa tapahtuu, lisätietoa saa tämän asiakirjan aihetta käsittelevistä kohdista tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin niiden keräämiseen ollut tarkoitus edellyttää.

 • Kerättyjä henkilötietoja säilytetään 24 kuukautta tai niin kauan, kunnes rekisterinpitäjän ja käyttäjän välisen sopimuksen toteuttamiseen liittyvät tarkoitukset on kokonaan suoritettu.
 • Rekisterinpitäjän laillisia etuja varten kerätyt henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin se tarkoitusten toteutumiseen on tarpeen. Käyttäjät voivat tarkistaa tarkoitukset ja edut tästä asiakirjasta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tietoja voidaan säilyttää pidempään, jos käyttäjä on antanut rekisterinpitäjälle suostumuksensa eikä suostumusta peruta. Lisäksi rekisterinpitäjä voidaan velvoittaa säilyttämään henkilötiedot pidempään viranomaisen määräyksestä tai laillisen velvoitteen täyttämiseksi.

Tiedot poistetaan säilytysajan päätyttyä. Tämän jälkeen oikeus tietojen poistoon, oikaisuun ja tietojen siirtoon ei ole enää voimassa.

Käsittelyn tarkoitus

Käyttäjää koskevat tiedot kerätään seuraavia palveluita ja tarkoituksia varten: yhteystietojen hallinta ja viestien lähettäminen, alusta- ja hosting-palvelut, kohdennettu markkinointi, analytiikka, scriptien hallinta, sisällön toimivuus ja ominaisuuksien testaus (A/B-testaus), varmuuskopiointi ja -hallinta, mainonta, sisällön näyttäminen ulkoisilla alustoilla, yhteydenotto käyttäjään, maksujen käsittely, verkkoliikenteen optimointi ja jakelu, yhteys tiedonkeruualustojen ja muiden kolmansien osapuolten kanssa, istuntojen tallennus ja liikekartta, yhteys kyselyalustojen, rekisteröinnin ja todennuspalveluiden kanssa.

Lisätietoa käsittelytarkoituksista ja niitä varten käytetyistä henkilökohtaisista tiedoista löytyy tämän asiakirjan niitä koskevista osioista.

Henkilötietojen käsittelyn yksityiskohtaiset tiedot

Henkilötietoja kerätään seuraavia tarkoituksia ja palveluita varten:

Mainonta

Seuraavat palvelut mahdollistavat käyttäjätietojen hyödyntämisen markkinointiviestinnän tarkoituksiin, kuten bannereihin ja muihin mainoksiin, jotka voivat perustua käyttäjän kiinnostuksenkohteisiin. Tästä huolimatta kaikkia käyttäjätietoja ei käytetä tähän tarkoitukseen. Lisätiedot ja ehdot ovat listattuna alla.

Jotkut alla luetelluista palveluista voivat käyttää evästeitä käyttäjien tunnistamiseen tai käyttäytymisperusteisia markkinointitekniikoita, kuten näyttää kiinnostuksenkohteisiin räätälöityjä mainoksia myös niistä asioista, jotka on havaittu tämän verkkosivuston ulkopuolella. Lisätietoja saat palveluiden omista tietosuojakäytännöistä.

Minkä tahansa alla olevan palvelun tarjoaman estämismahdollisuuden lisäksi käyttäjä voi estää tiettyjen mainontaominaisuuksien ja ulkopuolisten evästeiden käytön tällä sivustolla: Network Advertising Initiative opt-out page.

Käyttäjät voivat myös kieltäytyä tietyistä mainontaominaisuuksista laiteasetusten, kuten matkapuhelinten mainonta-asetusten, tai yleisten mainosasetusten avulla.

 • Googlen Ad Manager (Google Ireland Limited)
  Google Ad Manager on Google Ireland Limited -yhtiön mainontatyökalu, joka mahdollistaa rekisterinpitäjän mainoskampanjat yhdessä ulkoisten mainosverkostojen kanssa, joihin rekisterinpitäjällä ei ole suoraa yhteyttä, ellei tässä asiakirjassa toisin ole mainittu. Käyttäjä voi estää eri mainontaverkostot tällä sovelluksella: Youronlinechoices. Lisätietoa Googlen tietojenkäytöstä löydät täältä: Google's partner policy.
  Integral.fi käyttää DoubleClick-alustaa, joka seuraa verkkosivuston käyttöä ja vierailijan käyttäytymistä sivuston mainoksiin, tuotteisiin ja palveluihin. Käyttäjät voivat halutessaan estää DoubleClickin täältä: Google Ad Settings.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttötiedot.
  Käsittelypaikka: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.
 • Facebookin Audience Network (Facebook, Inc.)
  Facebook Audience Network on Facebook Inc:in tuottama mainospalvelu. Lisätietoa Facebookin tietosuojakäytännöistä löytyy täältä: Facebook's data policy. Tämä verkkosivu käyttää mobiililaitteiden tunnisteita (mukaan lukien Android Advertising ID tai iOS mainostunniste) sekä evästeiden kaltaisia teknologioita Facebookin Audience Network -palvelua varten. Audience Network näyttää mainoksia esimerkiksi käyttäjän mainosasetusten avulla. Käyttäjä voi hallinnoida asetuksia täällä: Facebook ad settings. Käyttäjät voivat estää palvelun laiteasetusten avulla, esimerkiksi matkapuhelimen mainonta-asetuksista, tai tämän tietosuojakäytännön sisältämillä yleisöverkostoa koskevilla ohjeilla.
  Kerätyt tiedot: evästeet, yksilölliset laitetunnisteet mainonnalle (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA), käyttötiedot.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy PolicyOpt Out. Privacy Shield participant.
 • Suoramarkkinointi tekstiviesteillä (integral.fi)
  Integral.fi kerää käyttäjätietoja ehdottaakseen palveluita ja tuotteita, joita kolmannet osapuolet tarjoavat tai jotka eivät liity tämän sivuston tarjoamaan tuotteeseen tai palveluun.
  Kerätyt tiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero.
 • Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)
  Microsoft Advertising on Microsoft Corporation -yhtiön mainospalvelu.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttötiedot.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy PolicyOpt Out. Privacy Shield participant.

Analytiikka

Seuraavilla palveluilla rekisterinpitäjä voi tarkkailla ja analysoida verkkoliikennettä, jonka avulla vierailijoiden käyttäytymistä voidaan seurata.

 • Google Analytics (Google Ireland Limited)
  Google Analytics on Google Ireland Limited -yhtiön verkkoliikenteen analysointipalvelu. Google käyttää kerättyjä tietoja seuratakseen tämän verkkosivuston käyttöä, raportoidakseen toimintaa ja jakaakseen niitä muiden Google-palveluiden kanssa. Google voi käyttää kerättyjä tietoja räätälöidäkseen oman mainontaverkostonsa mainoksia.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttötiedot.
  Käsittelypaikka: Ireland – Privacy PolicyOpt Out. Privacy Shield participant.
 • Google Ads: konversioiden seuranta (Google Ireland Limited)
  Google Ads konversioiden seuranta on Google Ireland Limited -yhtiön palvelu, joka yhdistää tietoja Google Ads -palvelusta tällä verkkosivulla tapahtuvien tapahtumien kanssa.
  Kerätyt tiedot: Cookies; Usage Data.
  Käsittelypaikka: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.
 • Google Analytics: raportit kohderyhmistä ja kiinnostuksen kohteista (Google Ireland Limited)
  Google Analyticsin raportit kohderyhmistä ja kiinnostuksen kohteista on Google Advertising raportoinnin ominaisuus, joka tuottaa tietoa näistä asioista tällä verkkosivustolla. Kohderyhmä tarkoittaa tietoa käyttäjien iästä ja sukupuolesta. Käyttäjät voivat estää Googlen evästeiden käytön täältä: Google's Ads Settings.
  Kerätyt tiedot: evästeet, yksilöidyt laitetunnisteet mainonnan käyttöön (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA).
  Käsittelypaikka: Ireland – Privacy PolicyOpt Out. Privacy Shield participant.
 • Google Analytics: markkinointiraportoinnin ominaisuudet (Google Ireland Limited)
  Google Analyticsin markkinointiraportoinnin ominaisuudet on aktivoitu tällä sivustolla. Tämä kerää lisätietoa DoubleClick-evästeistä (verkkotoiminta) ja laitteiden mainostunnisteista (sovellustoiminta). Rekisterinpitäjän on mahdollista tarkastella tiettyä toimintaa ja tietoja kiinnostuksen kohteista (verkkoliikennetiedot ja tiedot käyttäjien mainoskäyttäytymisestä) ja mahdollisesti kohderyhmätietoja (tietoja iästä ja sukupuolesta). Käyttäjä voi estää Googlen evästeet täällä: Ads Settings.
  Kerätyt tiedot: evästeet, yksilöidyt laitetunnisteet mainonnan käyttöön (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA) erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla.
  Käsittelypaikka: Ireland – Privacy PolicyOpt Out. Privacy Shield participant.
 • Facebook Ads: konversiot (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)
  Facebook Adsin konversiot (Facebook pixel) on Facebook Inc. -yhtiön analytiikkapalvelu, joka yhdistää tietoa Facebookin mainosverkostosta ja tämän verkkosivun tapahtumista. The Facebook pixel seuraa konversioita, jotka voidaan jalostaa mainoksiksi Facebookiin, Instagramiin ja Audience Network -palveluun.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.
 • LinkedIn: konversiot (LinkedIn Corporation)
  LinkedInin konversiot on LinkedIn Corporation -yhtiön palvelu, joka yhdistää tämän verkkosivun tapahtumatietoja LinkedIn mainosverkoston kanssa.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.
 • Twitter Ads: konversiot (Twitter, Inc.)
  Twitter Adsin konversiot on Twitter, Inc. -yhtiön palvelu, joka yhdistää tämän verkkosivun tapahtumatietoja Twitterin mainosverkoston kanssa.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.
 • Leadberry
  Henkilökohtaisia tietoja voidaan käyttää yksittäisen henkilön tunnistamiseen tai yhteydenottoon. Palvelu kerää tietoja useista lähteistä. mm. Google analytics.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy Policy
 • Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels (Hotjar Ltd.)
  Yhtiön palvelu. Hotjar kunnioittaa yleisiä "Älä seuraa" -komentoja. Tällaisen komennon saa päälle selaimessa, jolloin se ei kerää mitään käyttäjätietoja. Komento on saatavilla useimpiin selaimiin. Lisätietoa: opt-out information.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: Malta – Privacy PolicyOpt Out.
 • Albacross Nordic AB
  Palvelu kunnioittaa yleisiä "Älä seuraa" -komentoja. Henkilökohtaisia tietoja voidaan käyttää yksittäisen henkilön tunnistamiseen tai yhteydenottoon. Palvelu kerää tietoja useista lähteistä.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: Ruotsi – Privacy Policy.
 • Suoraan kerätty analytiikka (Integral.fi)
  Tämä verkkosivu käyttää sisäistä analytiikkaa, joka ei pidä sisällään kolmansia osapuolia.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
 • Business Contact (Italiaonline S.p.A.)
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: Italy – Privacy Policy.
 • Leedfeeder
  Henkilökohtaisia tietoja voidaan käyttää yksittäisen henkilön tunnistamiseen tai yhteydenottoon. Palvelu kerää tietoja useista lähteistä. mm. Google analytics.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: United States & Ireland– Privacy Policy.

Varmuuskopiointi ja -hallinta

Rekisterinpitäjällä on mahdollisuus ottaa verkkosivustosta varmuuskopioita ulkoisille palvelimille, joita hallinnoi palveluntuottaja. Varmuuskopiot voivat sisältää lähdekoodia ja sisältöä sekä tietoja, joita rekisterinpitäjä tuottaa tälle sivustolle.

 • Varmuuskopiointi Google Drivella (Google Ireland Limited)
  Google Drive on Google Ireland Limited -yhtiön palvelu, joka tallentaa ja hallinnoi varmuuskopioita.
  Kerätyt tiedot: erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.
  Käsittelypaikka: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.
 • Varmuuskopiointi Dropboxilla (Dropbox, Inc.)
  Dropbox on Dropbox Inc. -yhtiön palvelu, joka tallentaa ja hallinnoi varmuuskopioita
  Kerätyt tiedot: erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Käyttäjän kontaktointi

 • Yhteydenottolomake (Integral.fi)
  Yhteydenottolomakkeen täyttämällä käyttäjä antaa verkkosivulle luvan käyttää tietoja vastatakseen tiedustelupyyntöihin tai muihin pyyntöihin, joita lomakkeessa on mainittu.
  Kerätyt tiedot: yrityksen nimi, sähköposti, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, erityyppiset tiedot.

Sisällön toimivuuden ja ominaisuuksien testaus (A/B-testaus)

Nämä palvelut antavat rekisterinpitäjälle mahdollisuuden seurata ja analysoida käyttäjien verkkoliikenteen tai käyttäytymisen reaktioita tämän verkkosivuston rakenteen, tekstin tai minkä tahansa muun osion muutosten suhteen.

 • Google Website Optimizer (Google Ireland Limited)
  Google Website Optimizer on Google Ireland Limited -yhtiön tuottama A/B-testauspalvelu. Google voi käyttää henkilökohtaisia tietoja mainosten kohdentamiseen omassa verkostossaan.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Sisällön näyttäminen ulkoisilta alustoilta

Nämä palvelut näyttävät sinulle tämän verkkosivun sisältöä, jota ylläpidetään ulkoisilla alustoilla, ja jonka kanssa voit olla vuorovaikutuksessa. Tällaiset palvelut voivat kerätä tietoja verkkoliikenteestä sivuille, joille ne on asennettu, silloinkin, kun käyttäjä ei niitä käytä.

 • Instagram widget (Instagram, Inc.)
  Instagram on Instagram Inc. yhtiön palvelu, joka mahdollistaa tämän verkkosivun sisällyttää tämän palvelun sisältöä.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy Policy.
 • Vimeo video (Vimeo, LLC)
  Vimeo on Vimeo, LLC -yhtiön palvelu, joka mahdollistaa tämän verkkosivun sisällyttää tämän palvelun sisältöä.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.
 • YouTube video widget (Google Ireland Limited)
  YouTube on Google Ireland Limited -yhtiön palvelu, joka mahdollistaa tämän verkkosivun sisällyttää tämän palvelun sisältöä.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.
 • Google Maps widget (Google Ireland Limited)
  Google Maps on Google Ireland Limited -yhtiön palvelu, joka mahdollistaa tämän verkkosivun sisällyttää tämän palvelun sisältöä.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käsittelypaikka: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.
 • Adobe Fonts (Adobe Systems Incorporated)
  Adobe Fonts on Adobe Systems Incorporated -yhtiön palvelu, joka mahdollistaa tämän verkkosivun sisällyttää tämän palvelun sisältöä.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot, erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Maksujen käsittely

Integral.fi käsittelee maksut luottokortilla, pankkisiirrolla tai muulla tavalla ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Käyttäjiä pyydetään toimittamaan maksutiedot ja henkilökohtaiset tiedot suoraan maksupalveluntarjoajalle. Integral.fi ei osallistu tällaisten tietojen keräämiseen tai käsittelyyn. Rekisterinpitäjä saa vain maksupalveluntarjoajan ilmoituksen, onko maksu suoritettu onnistuneesti.

 • Stripe (Stripe Inc)
  Stripe on Stripe Inc. -yhtiön maksupalvelu.
  Kerätyt tiedot: erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.
 • PayPal (PayPal Inc.)
  PayPal on PayPal Inc. -yhtiön maksupalvelu, joka mahdollistaa verkkomaksujen tekemisen.
  Kerätyt tiedot: erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.
  Käsittelypaikka: See the PayPal privacy policy –Privacy Policy.
 • Apple Pay (Apple Inc.)
  Apple Pay on Apple Inc. -yhtiön maksupalvelu, joka mahdollistaa maksamisen mobiilissa.
  Kerätyt tiedot: erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy Policy.

Liikekartta ja istunnon tallennus

Liikekartta (heat mapping) näyttää, millä verkkosivun alueella käyttäjä useimmin liikuttaa hiirtä ja tekee klikkauksia. Näin saadaan selville, mitkä kohdat ovat kiinnostavia. Palvelu mahdollistaa verkkoliikenteen tarkkailun ja tulkinnan sekä käyttäjäliikenteen seurannan. Jotkut näistä palveluista saattavat tallentaa istunnon myöhempää esittämistä varten.

 • Hotjar liikekartat ja tallennukset (Hotjar Ltd.)
  Hotjar on Hotjar Ltd. -yhtiön palvelu. Hotjar kunnioittaa yleisiä "Älä seuraa" -komentoja. Tällaisen komennon saa päälle selaimessa, jolloin se ei kerää mitään käyttäjätietoja. Komento on saatavilla useimpiin selaimiin. Lisätietoa: opt-out information.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot, erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.
  Käsittelypaikka: Malta – Privacy PolicyOpt Out.

Tiedonkeruualustat ja kolmannet osapuolet

Tällaiset palvelut mahdollistavat käyttäjän vuorovaikutuksen tiedonkeruualustojen tai muiden palveluiden kanssa integral.fi-verkkosivulta tietojen tallentamiseksi ja uudelleenkäyttöön.

Jos tällainen palvelu on asennettu, se voi kerätä selaus- ja käyttäjätietoa sivulta, joihin se on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käyttäisi palvelua aktiivisesti.

 • Zapier
  Zapier on Zapier Inc. -yhtiön palvelu mahdollistaa erilaisten komentojen luonnin ja integroinnin kolmasien osapuolten kanssa. Lisätietoa: https://zapier.com/privacy/
  Kerätyt tiedot: evästeet, erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla. Käsittelypaikka: United States

Kyselyalustat

Palvelut mahdollistavat käyttäjälle tällä sivustolla kolmannen osapuolen kyselyalustojen käytön. Jos tällainen palvelu on asennettu, se voi kerätä selaus- ja käyttäjätietoja sivulta, joihin se on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käyttäisi palvelua aktiivisesti.

 • Hotjar: äänestys ja kysely (Hotjar Ltd.)
  Hotjarin äänestykset ja kyselyt ovat Hotjar Ltd. -yhtiön palveluita. Hotjar kunnioittaa yleisiä "Älä seuraa" -komentoja. Tällaisen komennon saa päälle selaimessa, jolloin se ei kerää mitään käyttäjätietoja. Komento on saatavilla useimpiin selaimiin. Lisätietoa: opt-out information.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot, erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.
  Käsittelypaikka: Malta – Privacy PolicyOpt Out.

Kontaktien hallinta ja viestien lähettäminen

Tällaiset palvelut mahdollistavat tietokantojen hallinnan, joka sisältää sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai muita yhteystietoja. Palvelut voivat myös kerätä tietoja päivämäärästä ja ajasta, kun käyttäjä on ollut palvelun kanssa tekemisissä, esimerkiksi klikannut viestissä olevia linkkejä.

 • Drip (Avenue 81, Inc.)
  Drip on Avenue 81, Inc. -yhtiön palvelu, jolla hallinnoidaan sähköpostiosoitteita ja lähetetään viestejä.
  Kerätyt tiedot: sähköposti, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, käyttäjätiedot ja erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy Policy.
 • Sendgrid (Sendgrid)
  Sendgrid on Sendgrid Inc. -yhtiön palvelu, jolla hallinnoidaan sähköpostiosoitteita ja lähetetään viestejä.
  Kerätyt tiedot: sähköposti, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, käyttäjätiedot ja erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy Policy.
 • Neverbounce
  NeverBounce Inc. -yhtiön palvelu mahdollistaa sähköpostien oikeellisuuden ja toimivuuden tarkastamisen. Lisätietoa: https://neverbounce.com/eu-privacy-policy
  Kerätyt tiedot: sähköposti ja erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla. Käsittelypaikka: United States
 • Landbot
  Hello Umi S.L. -yhtiön palvelu mahdollistaa keskustelu toimintojen lisäämisen verkkosivuille. Lisätietoa: https://landbot.io/terms-conditions/
  Kerätyt tiedot: Käyttäjätiedot, keskustelut ja erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla. Käsittelypaikka: United States & Spain

Verkkoalustat ja ylläpito

Palveluilla ylläpidetään tämän verkkosivuston eri osia niin, että verkkosivusto on ylläpidettävissä yhdellä alustalla. Alustat tarjoavat sivuston ylläpitäjälle laajan valikoiman työkaluja, kuten analytiikkaa, käyttäjien rekisteröinnin, kommentoinnin, tietokantojen hallinnan, verkkokaupat ja maksuliikenteen, mitkä tarkoittavat henkilötietojen keräämistä.

Jotkut palveluista toimivat maantieteellisesti hajautettujen palvelimien kautta, mikä vaikeuttaa henkilötietojen sijainnin määrittämistä.

 • Webflow (Webflow, Inc.)
  Webflow on Webflow, Inc. -yhtiön verkkoalusta, jolla rekisterinpitäjä rakentaa, käyttää ja ylläpitää tätä verkkosivustoa.
  Kerätyt tiedot: erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.
  Käsittelypaikka: United States – Privacy PolicyOpt out. Privacy Shield participant.

Rekisteröityminen ja tunnistautuminen

Rekisteröitymällä ja henkilöllisyytensä todentamalla käyttäjä antaa integral.fi-sivustolle luvan tunnistaa käyttäjän ja tarjota osoitettuja palveluita.
Kolmannet osapuolet voivat tarjota rekisteröitymis- ja todennuspalveluita. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjä pääsee kolmannen osapuolen tietoihin rekisteröinnin ja tunnistautumisen mahdollistamiseksi.

 • Suora rekisteröityminen (Integral.fi)
  Täyttämällä rekisteröitymislomakkeen käyttäjä a
  Kerätyt tiedot: sähköposti, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, muut tiedot.

Uudelleenmarkkinointi ja kohdentaminen

Tällaiset palvelut antavat tälle verkkosivustolle sekä sen kumppaneille mahdollisuuden täsmentää, optimoida ja edesauttaa mainontaa sen perusteella, kuinka käyttäjä on aiemmin käyttänyt tätä verkkosivustoa.

Tämä tapahtuu seuraamalla käyttötietoja ja evästeitä sekä tietoja, jotka siirretään uudelleenmarkkinointia ja kohdentamista hallinnoiville palveluille. Jotkut palvelut tarjoavat uudelleenmarkkinointimahdollisuuksia sähköpostilistan perusteella.


Alla lueteltujen estopalveluiden lisäksi käyttäjä voi myös estää myös kolmannen osapuolen evästeiden käytön uudelleenmarkkinoinnissa tämän linkin kautta: Network Advertising Initiative opt-out.
Mainoksista voi myös kieltäytyä laiteasennusten, kuten matkapuhelimien mainonta-asetuksien, avulla.

 • Google Ads Remarketing (Google Ireland Limited)
  Google Ads Remarketing on Google Ireland Limited -yhtiön uudelleenmarkkinointi- ja kohdentamispalvelu, joka yhdistelee tämän verkkosivun tietoja Google Ads mainosverkoston ja DoubleClick evästeiden kanssa. Käyttäjä voi estää palvelun täältä: Ads Settings.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käyttöpaikka: Ireland – Privacy PolicyOpt Out. Privacy Shield participant.
 • Google Ad Manager Audience Extension (Google Ireland Limited)
  Google Ad Manager Audience Extension on Google Ireland Limited -yhtiön uudelleenmarkkinointi- ja kohdentamispalvelu, joka seuraa tämän verkkosivuston käyttäjiä ja sallii valikoitujen mainontaosapuolien näyttää kohdennettuja mainoksia.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käyttöpaikka: Ireland – Privacy PolicyOpt Out. Privacy Shield participant.
 • Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
  Facebook Remarketing on Facebook, Inc. -yhtiön uudelleenmarkkinointi- ja kohdentamispalvelu, joka yhdistää tämän verkkosivun toiminnot Facebookin mainosverkoston kanssa.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käyttöpaikka: United States – Privacy PolicyOpt Out. Privacy Shield participant.
 • LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)
  LinkedIn Website Retargeting on LinkedIn Corporation -yhtiön uudelleenmarkkinointi- ja kohdentamispalvelu, joka yhdistää tämän verkkosivun toiminnot LinkedInin mainosverkoston kanssa.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käyttöpaikka: United States – Privacy PolicyOpt Out. Privacy Shield participant.
 • Twitter Remarketing (Twitter, Inc.)
  Twitter Remarketing on Twitter Inc. -yhtiön uudelleenmarkkinointi- ja kohdentamispalvelu, joka yhdistää tämän verkkosivun toimintoja Twitterin mainosverkoston kanssa.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käyttöpaikka: United States – Privacy PolicyOpt Out. Privacy Shield participant.

Tagien hallinta

Palvelulla verkkosivusto voi hallita välttämättömiä tageja keskitetysti. Käyttäjätiedot virtaavat näiden palveluiden läpi, mikä voi johtaa tietojen säilymiseen.

 • Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
  Google Tag Manager on Google Ireland Limited -yhtiön tagienhallintapalvelu.
  Kerätyt tiedot: evästeet, käyttäjätiedot.
  Käyttöpaikka: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Verkkoliikenteen optimointi ja jakelu

Palvelulla verkkosivuston on mahdollista jakaa sisältöään eri maissa sijaitsevien palvelimien avulla ja optimoida sisällön tehokkuutta. Palveluiden ominaisuudet ja toteutustavat määrittelevät, mitä henkilötietoja käsitellään. Niiden tarkoitus on suodattaa tämän verkkosivuston ja käyttäjän selaimen välistä viestintää. Järjestelmän laajan jakelun takia on vaikea määrittää sijainteja, joihin henkilökohtaisia tietoja voi siirtyä.

 • Cloudflare (Cloudflare Inc.)
  Cloudflare on Cloudflare Inc. -yhtiön verkkoliikenteen optimointi- ja jakelupalvelu.  Cloudflare suodattaa kaiken tämän verkkosivuston ja käyttäjän selaimen välillä tapahtuvan liikenteen sekä analytiikan keräämisen.
  Kerätyt tiedot: evästeet, erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.
  Käyttöpaikka: United States – Privacy Policy.

Lisätietoa henkilötiedoista

 • Hyödykkeiden ja palveluiden myynti verkossa
  Kerättyjä henkilötietoja käytetään palveluiden ja hyödykkeiden tarjoamiseksi tai myymiseksi käyttäjälle. Maksun suorittamiseen kerätyt henkilötiedot voivat sisältää luottokortin, tilinumeron tai muun maksutavan tietoja. Kerätyt tiedot riippuvat käytetyistä maksutavoista.

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjillä on tiettyjä oikeuksia rekisterinpitäjän heistä keräämiin tietoihin.

Käyttäjillä on oikeus seuraaviin:

 • Perua suostumuksensa milloin tahansa. Käyttäjillä on oikeus perua tietojenkeräämiseen aiemmin antamansa suostumus. Peruutus tapahtuu ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
 • Vastustaa tietojen käyttöä. Käyttäjillä on oikeus vastustaa heidän tietojensa käyttöä, jos käyttö tapahtuu muulla kuin sovitulla tavalla. Lisätietoa annetaan alla olevassa osiossa.
 • Omiin tietoihin pääsy. Käyttäjällä on oikeus tietää, käyttääkö rekisterinpitäjä tietoja, saada tietoa käytöstä ja saada kopio tiedoista, joita käsitellään.
 • Tarkistaa ja vaatia oikaisua. Käyttäjillä on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja vaatia tietojen päivittämistä tai korjaamista.
 • Rajoittaa omien tietojensa käyttöä. Käyttäjillä on oikeus tietyissä tapauksissa rajoittaa omien tietojen käyttöä. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjä ei käytä tietoja muuhun kuin niiden säilyttämiseen.
 • Omien tietojen tuhoaminen tai poistaminen. Käyttäjillä on oikeus tietyissä tapauksissa saada omat tiedot poistetuksi rekisterinpitäjältä.
 • Saada omat tiedot ja siirtää ne toiselle valvojalle. Käyttäjillä on oikeus saada omat tiedot selkeässä, yleisesti tietokoneella luettavassa muodossa ja mikäli teknisesti mahdollista, siirtää tietonsa toiselle valvojalle vaivattomasti. Tätä oikeutta voidaan soveltaa, mikäli tietoja käsitellään automatisoidulla tavalla ja käyttö perustuu käyttäjän suostumukseen tai edeltävään sopimukseen.
 • Tehdä valitus. Käyttäjillä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjästä valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Lisätietoa oikeudesta vastustaa tietojen käsittelyä

Käyttäjät voivat vastustaa tietojen käsittelyä antamalla perustelut vastustukseen. Mikäli henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, käyttäjät voivat vastustaa tietojen käsittelyä milloin tahansa antamatta siihen perusteluja. Tietoa rekisterinpitäjän tietojenkäytöstä suoramarkkinointiin löytyy tämän asiakirjan aihetta käsittelevistä osioista.

Oikeuksien soveltaminen

Pyynnöt soveltaa käyttäjän oikeuksia voi osoittaa rekisterinpitäjälle asiakirjassa annettujen yhteystietojen avulla. Pyynnöt voi tehdä ilmaiseksi ja rekisterinpitäjä käsittelee ne mahdollisimman nopeasti, viimeistään yhden kuukauden kuluttua.

Lisätietoa tietojenkeruusta ja -käytöstä

Oikeustoimet

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietoja laillisiin tarkoituksiin oikeudessa tai vaiheissa, jotka mahdollisesti johtavat oikeustoimiin tämän verkkosivuston tai siihen liittyvien palveluiden väärinkäytöstä. Käyttäjä ilmoittaa olevansa tietoinen, että rekisterinpitäjää voidaan vaatia paljastamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä.

Lisätietoa käyttäjän henkilötiedoista

Tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi integral.fi voi antaa käyttäjälle pyynnöstä lisätietoa erityisestä palveluista, henkilötietojen keräämisestä ja niiden käsittelystä.

Järjestelmälokit ja ylläpito

Integral.fi sekä kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin tiedostoja ja muita henkilökohtaisia tietoja (kuten IP-osoitteita), jotka tallentuvat tätä verkkosivustoa käytettäessä.

Tästä käytännöstä puuttuvat tiedot

Lisätietoa henkilötietojen keruusta tai käsittelystä voidaan pyytää rekisterinpitäjältä koska tahansa. Yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan alusta.

"Älä seuraa" -komennot

Tämä verkkosivusto ei tue "Älä seuraa" -komentoja. Voit selvittää, noudattaako jokin kolmannen osapuolen palveluista "Älä seuraa" -komentoja tutustumalla palveluiden tietosuojakäytäntöön.

Tietosuojakäytännön muutokset

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa ilmoittamalla tällä sivulla, verkkosivustolla ja/tai lähettämällä ilmoituksen käyttäjille, mikäli mahdollista. Suositeltavaa on tarkistaa tämä sivu usein viitaten viimeisimpään muokkauspäivään, joka on listattu alla.

Jos muutokset vaikuttavat käyttäjän suostumuksen perusteella suoritettuihin käsittelytoimintoihin, rekisterinpitäjän on tarvittaessa pyydettävä käyttäjältä uusi suostumus.

Määritelmät ja lailliset viitteet

Henkilökohtaiset tiedot (tai tiedot)

Kaikki tiedot, jotka suoraan, epäsuoraan tai muiden tietojen yhteydessä, mukaan lukien henkilötunnus, mahdollistavat henkilön tunnistamisen.

Käyttötiedot

Tiedot, jotka kerätään automaattisesti tämän verkkosivuston (tai tällä sivustolla toimivien kolmansien osapuolien palveluiden) välityksellä. Niihin voi sisältyä: IP-osoite, verkkotunnukset, URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), palvelupyynnön aika, palvelupyynnön lähettämiseksi käytetty menetelmä, vastauksena vastaanotetun tiedoston koko, numeerinen koodi, joka osoittaa palvelimen vastaukset (onnistunut, error, jne.) alkuperämaa, selain ja käyttöjärjestelmä, käyntikohtaiset tiedot (esim. sivulla vietetty aika), sovelluksessa käytetty polku, vieraillut sivut ja muut käyttöjärjestelmää ja IT-ympäristöä koskevat parametrit.

Käyttäjä

Tätä verkkosivustoa käyttävä henkilö, joka vastaa rekisteröityjää.

Rekisteröity

Henkilö, johon henkilökohtainen tieto viittaa.

Tietojenkäsittelijä (tai tietosuojavalvoja)

Henkilö, oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tämän asiakirjan tietosuojakäytännön mukaan.

Rekisterinpitäjä

Henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista sekä tämän verkkosivuston toimintaan ja käyttöön liittyvistä turvatoimenpiteistä. Rekisterinpitäjä, ellei toisin mainita, on tämän verkkosivuston omistaja.

Tämä verkkosivusto (tai sovellus)

Keinot, jolla käyttäjän henkilötiedot kerätään ja käsitellään.

Palvelu

Tämän verkkosivuston tarjoama palvelu, joka on kuvattu tällä sivustolla tai sovelluksessa.

Euroopan unioni (EU)

Kaikki tässä asiakirjassa Euroopan unioniin tehdyt viittaukset sisältävät kaikki nykyiset jäsenvaltiot Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella.

Evästeet

Käyttäjän laitteen sisältämät pienet tietoryhmät.

Lakitiedot

Tämä tietosuojalausunto on laadittu useiden lakien pohjalta, mukaan lukien Art. 13/14 of Regulation (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus).

Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain integral.fi-sivustoa, ellei tässä asiakirjassa toisin mainita.

Tämä sivusto kerää käyttäjäkohtaisia tietoja.

Oliko sivun sisältö tarpeeksi kattava?

Miten käsittelemme tietojasi? Katso tästä »

add_circle_outline
Lisää palaute
Kiitos! viestisi on nyt matkalla meille.
Auts! tapahtui virhe. Yrittäisitkö uudelleen?

Tilaa uutiskirje

Miten käsittelemme tietojasi? Lue yläpuolelta.

add_circle_outline
Lisää viesti
Kiitos! viestisi on nyt matkalla meille.
Auts! tapahtui virhe. Yrittäisitkö uudelleen?
Ota yhteyttä

Miten käsittelemme tietojasi? Katso tästä »

add_circle_outline
Lisää yhteystiedot
Kiitos! viestisi on nyt matkalla meille.
Auts! tapahtui virhe. Yrittäisitkö uudelleen?