Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Integral tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuojalain (523/1999) 10 ja 24 § edellyttämällä tavalla. Voimme päivittää tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

1. Rekisterinpitäjä

Integral Oy
Metsänneidonkuja 8, 02130 Espoo
Puhelin: 09-88627000
Y-tunnus: 1980908-8
https://www.integral.fi/

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriä koskevat kysymykset voidaan toimittaa osoitteeseen: tietosuojavastaava@integral.fi

3. Rekisterin nimi
Integral Oy markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen, tai asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

4. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa verkossa.

Integral käyttää verkkopalvelussaan evästeitä helpottamaan palvelujen käyttöä. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi sen, että käyttäjän ei välttämättä tarvitse syöttää kirjautumistietojaan lomakkeelle aina uudelleen.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää lisäksi kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa. Esimerkiksi vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi palveluita ja niihin liittyviä tuotteita sivustollamme tai kumppaneidemme verkkosivustoilla sekä sivuston kehittämiseen, että markkinointitoimenpiteiden mittaamiseen ja optimointiin. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.

Käyttäjä voi myös halutessaan estää evästeisiin perustuvan kiinnostusalueidensa mukaisen mainonnan tai sisällön kohdentamisen osoitteessa: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset

Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa osoitteessa: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaamme liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme tiedot itse.

5. Tietojen kerääminen

Keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme seuraavia tietoja:

Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (kuten yrityksen nimi, kontaktiedot jne.)
Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
Markkinointilupa tai kielto
IP-osoitetieto tai muu tunniste
Evästäiden kautta kerättävät tiedot

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, joihon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yritys sekä kontaktitiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Tietolähteet

Tietolähteinä toimivat muun muassa: Google Analytics, Google Adwords, Leadfeeder sekä web-lomakkeet.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme rekisterinpitäjän harkinnan perusteella ja rekisteröidyn suostumuksella. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille:

  1. Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Ohjelmistoon on tallennettuna henkilön nimi, yritys sekä sähköpostiosoite.
  2. Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen CRM-työkalua, jonne tallennamme minimissään henkilön nimen, kontaktitiedot sekä asiakassuhteen hoitoon liittyvät toiminnot, kuten kokoukset, tarjoukset ja muut aktiviteetit

Osa markkinoinnissa käyttämistämme palveluista toimii Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen. Käytämme vain Privacy Shield -järjestelmään liittyneitä yrityksiä.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. Rekisterin suojaus

Integralin rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurien, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan avulla. Lisäksi fyysiset laitetilat on suojattu.

Rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Integralin verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja käyttäjä tunnistaa osoitteen oikeellisuuden https-varmenteesta.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys asiakaspalveluumme tai osoitteeseen tietosuojavastaava@integral.fi. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai osoitteeseen: tietosuojavastaava@integral.fi

11. Sähköpostimarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Suostumus sähköpostitse suoritettavaan markkinointiin kysytään kotisivuilla. Markkinointisuostumus on mahdollista antaa sähköisesti tai esimerkiksi palvelutapahtuman yhteydessä.

Päivitetty 6.4.2018

CONTACT US »
OTA
YHTEYTTÄ »

Jätä yhteydenottopyyntö

Palaamme asiaan pikimmiten!