eNPS on mittari työhyvinvointiin

Asiakaskokemusten mittaaminen NPS-kyselyllä on tullut tutuksi monessa yrityksessä ja kyselytapaa on alettu hyödyntää myös työhyvinvoinnin mittaamiseen ja kehittämiseen. Innostunut ja motivoitunut henkilöstö on paitsi tuottavampi, myös lojaalimpi työnantajaa kohtaan.

Net Promoter Score-kyselyn kehittäjän Fred Reichheldin mukaan henkilöstön sitoutumisella on merkitystä myös uskollisuuden parantamisessa asiakkaiden suuntaan. Korkean eNPS-arvosanan saaneet yritykset vastaanottavat myös asiakkailtaan korkean NPS-luvun. Innostunut henkilökunta tuottaa siis myös tyytyväisiä asiakkaita. eNPS on lyhenne sanoista Employee Net Promoter Score.


eNPS-kysely toteutetaan yhdellä suosittelukysymyksellä. Tyypillinen kysymys henkilöstölle on ”Suosittelisitko työpaikkaasi omille ystävillesi tai kollegoillesi asteikolla 0-10?”. Usein kysytään lisäksi tarkentava kysymys, kuten ”mistä syystä?”. eNPS-kysely toteutetaan yrityksestä ja sen tavoitteista riippuen sähköpostitse 4-12 kertaa vuodessa ja vastaukset ovat anonyymejä.

eNPS-kyselyn arvo lasketaan samalla tavalla kuin asiakkailta kysyttävä NPS. Suosittelijoiden suhteellinen prosenttiosuus miinus kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus tuottaa eNPS-arvon. Neutraaleiden osuus saa laskennassa nolla-arvon. Mittarin numeeriset tulokset vaihtelevat välillä -100 ja + 100.


eNPS-kysely on ensisijaisesti työkalu johtamisen kehittämiseen

Kyselyn tekeminen ja sen tulosten mittaaminen tuottaa esimiehille tietoa nopeasti ja luvun kehittymistä on helppo seurata. Tarkentava avoin kysymys kertoo syyn eNPS-luvulle ja antaa lisätietoja siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet työntekijän valitsemaan lukuun.

Mittaamisen tiheys mahdollistaa nopean reagoinnin tuloksiin toisin kuin vuosittain suoritettavat henkilöstökyselyt. Näin esimies voi vastata nopeasti esimerkiksi huonontuneeseen työilmapiiriin tai muihin avoimissa vastauksessa nousseisiin epäkohtiin. Lisäksi henkilöstö tuntee, että epäkohtiin puututaan ripeästi ja mielipiteitä kuunnellaan aidosti.

Tutkimukset osoittavat, että sitoutuneet työntekijät ovat innostuneita työstään ja innostus tarttuu myös kollegoihin. Innostunut työntekijä ylittää asiakkaan odotukset, ideoi uutta ja haluaa aidosti kehittää yrityksen liiketoimintaa entistä paremmaksi.

Alhainen eNPS-luku kertoo toisaalta henkilöstön sitoutumisongelmasta. Käytännössä se tarkoittaa, että työntekijät jättävät yrityksen sopivan tilaisuuden sattuessa kohdalle. Tämän vuoksi on tärkeää tiedustella henkilöstön fiiliksiä ja näkemyksiä tasaisin väliajon ja tehdä tarvittaessa tuloksiin pohjautuvia korjaavia toimenpiteitä.

Haluatko lisätietoja NPS-kyselystä?

Soita tai jätä yhteydenottopyyntö. Palaamme pian asiaan!

Ota yhteyttä »

Juha Lehtojoki

+358 (0)40 099 8844

« Paluu

CONTACT US »
OTA
YHTEYTTÄ »

Jätä yhteydenottopyyntö

Palaamme asiaan pikimmiten!