Gaius-säätiön IT-ulkoistus toi toimintaan mutkattomuutta

Gaius-säätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka ylläpitää Helsingissä palvelutaloja hoivaa tarvitseville ikäihmisille. Säätiön juuret juontavat Helsingin seurakuntayhtymän vanhainkoteihin. Ensimmäinen vanhainkoti perustettiin vuonna 1951.

Elinkaarensa loppupuolta käyneet työasemat sekä hitaat verkkoyhteydet, saivat Gaius-säätiön puntaroimaan IT-ulkoistusosaamisen kehittämistä edelleen. Samanaikaisesti kaivattiin hallinnollisen työn tehostamista, kuten laskutuksen asteittaista digitalisointia sekä informaation kulun tehostamista. Gaius-säätiö etsi ensisijaisesti kumppania digitalisoitaviin prosesseihin sekä mahdollisimman kattavalla IT-osaamisella varustettua aktiivista toimijaa, jolla on näkemyksellisyyttä laajoista muutos- ja kehityshankkeista.

”Käytännössä koko IT-ympäristö palveluineen uusittiin yhdellä kertaa ja nopealla aikataululla, mikä vaati projektin molemmilta osapuolilta sitoutumista sekä toimintatapojen yhteensovittamista.” Jari Lehto


Suunnitelmallisuudella kohti muutosta

Integral toteutti laajan kartoituksen IT-infan nykytilasta ja tuotti suunnitelman pohjalta kustannusarvion kilpailutukseen. Kartoitukseen, tavoitteiden asetantaan sekä suunnitelman toteuttamiseen kului noin parisen viikkoa. Integralin ehdotus uudesta ympäristöstä vastasi parhaiten osaamisen sekä kustannusten osalta Gaius-säätiön tavoitteita.

”Integralin aktiivinen työskentelyote sekä erittäin korkea ja dokumentoitu ammattitaito on tehnyt vaikutuksen. Myös digitalisoinnin prosessointi vaatii kokemusta, osaamista ja aktiivista otetta. Tähän olemme saaneet hyvän kumppanin.”

IT-ympäristön uusiminen aloitettiin mm. uusien kuituyhteyksien toimittamisella jokaiseen säätiön toimipisteeseen ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi toimipisteisiin rakennettiin langattomat lähiverkot.

Uusia nopeita verkkoyhteyksiä hyödyntämään hankittiin työasemat ja palvelimet siirrettiin ylläpidettäviksi Integralin virtuaalikonesaleihin. Työasemia ja palvelimia ylläpidetään Integral ennakoiva it-palvelun mukaisesti, joka niin sisältää varmuuskopioinnin, tietoturvapalvelut kuin kaikki tehtävät tukityötkin.

Oma IT-päällikkö tukena hankinnoissa

Gaius-säätiön sähköpostilaatikot siirrettiin Office 365-palveluun sekä palomuurit päivitettiin ajantasaisiksi. Lisäksi säätiölle on nimetty oma IT-päällikkö, joka muun muassa suunnittelee mittavammat IT-hankinnat. IT-puolen kysymyksiin vastaavat Integralin asiantuntijat, joilla on paras tietotaito ja ymmärrys Gaius-säätiön ympäristöistä sekä toiminnan tarpeista.

”IT- muutosprosessien johtamisosaaminen on erityisesti maininnan arvoinen. Integral on vetänyt laskutuksen sähköistyshanketta määrätietoisesti ja ihmislähtöisesti projektin alkumetreiltä saakka.”

Jari Lehto
Johtaja
Gaius-säätiö sr

« Paluu

CONTACT US »
OTA
YHTEYTTÄ »

Jätä yhteydenottopyyntö

Palaamme asiaan pikimmiten!