Hämeenlinnan kaupunki mittaa sisäilman laatua INiOT-palvelulla

Hämeenlinna on perustettu vuonna 1639 ja se sijaitsee Vanajaveden etelärannalla Kanta-Hämeen maakunnassa. Hämeenlinna tunnetaan perinteikkäänä hallinto-, koulu- ja kulttuurikaupunkina.

Hämeenlinnan kaupungilla on omistuksessaan noin 400 erilaista kiinteistöä, kuten kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotiloja sekä asuntoja. Tilapalvelut vastaa kiinteistöjen kunnossapidosta, johon lukeutuu kohteissa havaittujen ongelmien syiden selvittäminen. Kunnossapidon yhtenä osa-alueena on myös asumisterveys.

Ongelmaselvitysten yhteydessä tutkitaan esimerkiksi sisäilman laatua, jolloin asunnon tai muun sisätilan ilman tulee olla puhdasta, eivätkä lämpötila, kosteus, ilmanvaihto tai muut vastaavat tekijät saa aiheuttaa terveyshaittaa asunnossa tai sisätilassa oleskeleville (Terveydensuojelulaki (763/94) 26 §).


INiOT-palvelusta apua sisäilman mittaamiseen

Integralin ja Hämeenlinnan kaupungin tilapalveluiden yhteistyö paremman sisäilman puolesta käynnistyi syksyllä 2018 yhteisen tapaamisen merkeissä. Sisäilman laadun reaaliaikaisessa mittaamisessa havaittiin paikoitellen haasteita. Tämän vuoksi tilapalvelut hankki käyttöönsä Integralin INiOT-palvelun, jonka antureilla mittaroidaan kohteiden ilmanpaine-eroja, ilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta sekä hiilidioksidin määrää.

Reaaliaikaista ja paikkakohtaista mittatietoa

Mittarit ovat kooltaan pieniä, joten niitä voidaan tarpeen mukaan liikutella kohteesta toiseen. Näin voidaan seurata missä osassa esimerkiksi koulua ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia esiintyy. Antureiden hyöty aiempaan mittaustekniikkaan on myös niiden reaaliaikaisuus, jolloin esimerkiksi hiilidioksidin määrää voidaan mitata helposti tietyltä alueelta kiinteistöä.

Mittareista saatava tieto siirtyy suoraan raportointijärjestelmään, jota kautta lukuja voidaan seurata reaaliajassa. Mahdollisiin sisäilman laadun haasteisiin päästään puuttumaan pikaisella aikataululla.

”Reaaliaikainen tieto mahdollisista ongelmista on palvelun ehdoton etu. Antureilla on voitu todentaa esimerkiksi ilmanvaihdon katkoksen vaikutusta päiväkodin sisäilman laatuun.”

Jouni Leivo
Rakennustekninen asiantuntija
Hämeenlinnan kaupunki

« Paluu

CONTACT US »
OTA
YHTEYTTÄ »

Jätä yhteydenottopyyntö

Palaamme asiaan pikimmiten!