Osuuskunta Kota-Poro seuraa lihan kylmäsäilytystä INiOT-palveluilla

Unarin-Luusualla, Sodankylän kainalossa sijaitseva Osuuskunta Kota-Poro ylläpitää perinteistä poronhoidon ja lihatuotannon elinkeinoa. Vuonna 1996 perustettu osuuskunta tuottaa laadukasta poronlihaa eläinten hyvinvointia edistäen.

Kota-Porolla toteutetaan omavalvontaa säännöllisesti, jolloin lihan säilytyksessä hyödynnettävien pakkastilojen lämpötilat tarkastetaan ja tallennetaan säännöllisesti. Lisäksi elintarvikkeiden kuljetuksen tulee olla kylmäketjun osalta katkeamaton. Seurannalla taataan elintarvikkeiden turvallisuus sekä tasainen ja korkea laatu. Kylmälaitteiden kohdalla riskiksi muodostuu esimerkiksi sähkökatkos, jolloin lämpötila saattaa päästä nousemaan kriittiselle tasolle aiheuttaen elintarvike-erän pilaantumisen.

Kota-Porolla tiedostettiin pakkastiloihin liittyvät riskit ja niiden hallinta. Lisäksi tavoitteena oli omavalvontaa edelleen automatisoimalla säästää työntekijöiden aikaa ja saada säännöllinen raportointi sähköiseen muotoon. INiOT-palveluun on asennettavissa lämpötiloihin liittyviä hälytysrajoja, jolloin lämpötilan noustessa yli sallitun rajan, lähtee palvelusta automaattisesti hälytysviesti ennalta määritellyille vastaanottajille.

INiOT-anturit asennettiin pakkaskaappeihin, joista anturi lähettää lämpötila- ja kosteustiedon 30 minuutin välein mobiililaitteella ja tietokoneella käytettävään näkymään. Käyttöliittymän kautta tietoja voidaan tarkastella myös takautuvasti sekä tulostaa tarvittaessa erilaisia raportteja.

INiOT-anturit hyödyntävät signaalin lähetyksessä radioverkkoa, jonka havaittiin olevan Unarin-Luusuan alueella heikko. Verkkoa vahvistettiin SIM-kortilla toimivalla tukiasemalla, joka ottaa yhteyden suoraan mobiiliverkkoon. Toimintatapa on osoittautunut oivalliseksi etenkin harvaan asutuilla seuduilla, jonne verkon laajentaminen on vielä kesken.

”Päädyimme valitsemaan palveluntarjoajaksi Integralin ja INiOT-palvelun uuden teknologian ja sen tuottaman kustannusedun vuoksi.”

Janne Mustonen
Kota-Poro


Integral toimittaa IoT-palveluita omavalvonnan tueksi. Palvelumme sisältää mitta-anturin, datasiirron sekä käyttöliittymän. Mittauksesta saatuja ajantasaisia tietoja voidaan katsella niin tietokoneella kuin mobiililaitteillakin. Lisäksi palveluun tallentuu mittauksesta saadut historiatiedot. Lue lisää.

« Paluu

CONTACT US »
OTA
YHTEYTTÄ »

Jätä yhteydenottopyyntö

Palaamme asiaan pikimmiten!