Sisäilmaseuranta

Integralin sisäilmaseurantaan soveltuvilla antureilla kerätään tietoa kiinteistön ilmanvaihdon toimivuudesta sekä sisäilman laadusta eri vuorokauden ja vuoden aikoina.

INiOT-sisäilmapalvelulla kerätään mittaustuloksia esimerkiksi rakennuksesta, jonka ilmanvaihdon tehoa säädellään vuorokauden eri aikoina. Kohteesta mitatun tiedon perusteella voidaan tehdä päätelmiä sisäilman todellisesta tilasta sekä vaadittavista korjaustoimenpiteistä.

Sisäilmaongelmat ovat valitettavasti yleistyneet rajusti viime vuosina. Ne aiheuttavat runsaasti erilaisia kuluja aina sairaspoissaoloista korjauskustannuksiin. Sisäilmaongelmien ennakointi oikeanlaisella mittaustekniikalla vähentää mahdollisen vahingon riskiä.


 

Sisäilmaseurannan aloittaminen on helppoa

Integralin antureita hyödynnetään sisäilman seurantaan ja niitä käytetään jo useissa kunnissa, kouluissa sekä esimerkiksi päiväkodeissa. Laitteemme mittaavat kiinteistön ja rakenteiden lämpötilaa, kosteutta sekä ilman hiilidioksidipitoisuutta. Mittaus tehdään etänä, jolloin anturit välittävät jatkuvasti tietoa mitattavasta kohteesta.

Saatu tieto tallentuu turvallisesti pilveen ja on katsottavissa helposta käyttöliittymästä aina ajasta ja paikasta riippumatta. Voit itse päättää ketkä tietoa pääsevät katsomaan, asettamaan hälytysrajoja sekä raportoimaan tietoa eteenpäin.

Sisäilmaseurannassa mitataan yleisimmin hiilidioksidia (CO2), pölyhiukkasia eli partikkeleita (PM2.5), haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), ilmankosteutta (RH%) ja lämpötilaa (C°). Anturimme ovat langattomia, paristokäyttöisiä ja helposti siirrettävissä uusiin seurantakohteisiin. Mittaustuloksia saavutetaan jo ensimmäisten tuntien aikana.

Anturit mittaavat tietoa huonetilasta sekä rakenteista

Anturit voivat olla asennettuina sekä huonetilaan että rakenteiden sisään, joista tuloksia mittaroidaan esimerkiksi kahdesta eri syvyydestä. Toimitamme lisäksi sensoreita haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) sekä hiilidioksiditasojen (CO2) mittaamiseen. Oikeanlainen ilmanvaihto voidaan sen sijaan varmistaa asentamalla kiinteistön alapohjan ja huonetilan paine-eroa sensoroiva mittari.

Saat meiltä käyttövalmiit laitteet sisäilmaseurannan tarpeisiin. Laitteet ovat helposti asennettavissa, langattomia sekä hyödyntävät tiedon välittämiseen radioverkkoa. Anturit voidaan asentaa useisiin eri käyttökohteisiin eivätkä vaadi sähkötöitä. IoT-hankkeiden aloittaminen on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta.


 

Sisäilmapalvelumme sisältävät:

1. Laitteen
2. Liittymän
3. Hallintaportaalin
4. Mobiilisovelluksen

Mittaamisen automatisointi säästää työaikaa ja pienentää mittavirheiden riskiä. Voit myös asettaa hälytysrajoja mitattaville arvoille. Esimerkiksi lämpötilan noustessa tai laskiessa yli kriittisen rajan, lähettää palvelu automaattisesti hälytysviestin.

 


 

Valikoimastamme löytyvät anturit sisäilmaseurantaan

Tällä hetkellä tarjonnastamme löytyvät seuraavat anturit sisäilmaseurantaan ja laajennamme valikoimaamme jatkuvasti:

• Lämpötila-kosteusanturi
CO2 lämpötila-kosteusanturi
• Lämpötila-kosteus orgaaniset yhdisteet
Paine-eroanturi
Rakennekosteusanturi

 

IoT-laitevalikoimamme löydät täältä »

 


 

IoT-palveluiden hyötyjä

Saadun datan ja sitä kautta tiedon älykäs hyödyntäminen mahdollistaa muun muassa tuottavuuden tehostamisen sekä turvallisuuden lisäämisen.

• Säästää työaikaa ja vähentää inhimillisiä mitta- ja kirjausvirheitä
• Tieto on arkistoitavissa tulevaisuuden varalle
• Päätökset voidaan tehdä selkeän tiedon perusteella
• Tieto on visuaalisessa muodossa graafeina ja taulukkoina
• Tuloksia voidaan seurata käyttämälläsi laitteella

Kumppanimme sisäilmaseurannassa on Raksystems, joka on rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys.


 

INiOT-asiakkaamme – lataa maksuton mobiilisovellus

Kehitimme IoT-asiakkaillemme INiOT-mobiilisovelluksen, jolla seuraat IoT-laitteittesi tuottamaa tietoa tunti-, vuorokausi-, viikko- ja kuukausitasolla. Sovelluksen avulla näet reaaliaikaisen kokonaiskuvan mitattavista kohteista sekä raja-arvojen tilasta. Sovellus näyttää IoT-laitteiden tuottaman mittausdatan graafisessa muodossa ja mahdollistaa mukautetun ajanjakson arvojen tarkastelun.

Mobiilisovellus on ladattavissa Google Playn kautta Android 6.0 ja uudemmille versioille sekä AppStoren kautta iOS 9.0 ja uudemmille versioille. Ladattavissa seuraavilla selaimilla: Chrome, Edge, Firefox sekä Safari. INiOT-sovelluksen käyttö edellyttää voimassa olevia FoxerIoT-tunnuksia.

 

 

 

Oletko kiinnostunut IoT-palveluista?

Lataa maksuton opas IoT:n hyödyistä ja vaihtoehdoista.

Haluatko lisätietoja sisäilmaseurannan Iot-tuotteista ja -ratkaisuista?

Mikko Noponen

+358 (0)50 550 0044

« Paluu

CONTACT US »
OTA
YHTEYTTÄ »

Jätä yhteydenottopyyntö

Palaamme asiaan pikimmiten!